• Temat miesiąca
  • Konsekwencja przekroczenia limitów składkowo-podatkowych w 2022 r. (11)
   W wyliczaniu wynagrodzeń zarówno pracowników, jak i zleceniobiorców istotną rolę odgrywają roczne limity dotyczące podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych oraz opodatkowania. W 2022 r. kwota 30-krotności wynosi 177 660 zł, natomiast próg podatkowy 120 000 zł. Przekroczenie tych limitów powoduje określone konsekwencje m.in. w zakresie obliczania podstawy wymiaru zasiłków czy dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę.
 • Prawo pracy
  • Postępowanie w razie utraty zdolności pracownika do wykonywania powierzonej pracy (19)
   W razie utraty zdolności pracownika do świadczenia dotychczasowej pracy pracodawca może zatrudnić go przy innej pracy. Pracodawca ma również prawo wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę, jeżeli ze względu na stan zdrowia pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy.
 • Wynagrodzenia
  • Wynagrodzenie nauczycieli po nowelizacji przepisów od 1 września 2022 r. (25)
   W związku ze zmianą polegającą na zmniejszeniu od 1 września 2022 r. liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli średnie wynagrodzenie nauczycieli zostało przyporządkowane trzem etapom rozwoju zawodowego. Ma to zapewnić dodatkowy wzrost wynagrodzeń pedagogów podejmujących pracę w tym zawodzie.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment