Służby Utrzymania Ruchu (SUR) 2019/05

 • Temat numeru: Hydraulika i pneumatyka
  • Falowniki w systemach hydrauliki przemysłowej (6)
   Falowniki nazywane także przetwornicami lub przemiennikami częstotliwości są projektowane z myślą o ochronie i sterowaniu prędkością silników elektrycznych. Stosując urządzenia tego typu, zyskuje się poprawę charakterystyk napędów i oszczędność energii elektrycznej.
  • Skuteczna diagnostyka instalacji sprężonego powietrza (10)
   Pneumatyka zajmuje się konstruowaniem i praktycznym wykorzystaniem urządzeń, w których przekazywanie energii i sterowanie są realizowane za pomocą sprężonego powietrza jako czynnika roboczego.
  • Charakterystyka oraz porównanie cech zacisków pneumatycznych i elektrycznych (16)
   Automatyzacja procesów obróbczych pociąga za sobą konieczność wdrożenia szybkich i niezawodnych systemów mocowania detali. Mocowanie za pomocą ręcznych docisków kolankowych staje się coraz bardziej ograniczone, a przemysł preferuje rozwiązania oparte na urządzeniach z napędem pneumatycznym lub elektrycznym. W artykule przedstawiono podział, charakterystykę, zastosowania oraz porównanie cech użytkowych zacisków pneumatycznych i elektrycznych.
  • Nowoczesne uszczelnienia gumowo-tkaninowe. Uszczelnienia na miarę. Część II (20)
   W przemysłowych maszynach i urządzeniach każda, nawet najmniejsza awaria może powodować kosztowne konsekwencje. Przyczynami usterek mogą być np. nieszczelność, zużycie lub zły dobór uszczelnień.
 • Raport – Prewencja na produkcji
  • Praca na wysokości – środki bezpieczeństwa i obowiązki pracodawcy (22)
   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zalicza prace na wysokości do szczególnie niebezpiecznych. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że wypadki przy pracy ze skutkiem śmiertelnym to głównie upadki z wysokości. Najczęściej dochodzi do nich w branży budowlanej.
  • Głębokie uczenie + wizyta maszynowa = kontrola wizyjna następnej generacji (26)
   Połączenie wizji maszynowej i głębokiego uczenia zapewni firmom doskonałe wyniki operacyjne i wskaźniki ROI (zwrotu z inwestycji). Wychwycenie różnic pomiędzy tradycyjnym systemem wizyjnym a głębokim uczeniem oraz zrozumienie sposobu, w jaki te technologie się uzupełniają (zamiast konkurować ze sobą lub się zastępować), jest kluczowe dla maksymalizowania zysków z inwestycji. Artykuł pomoże to zrozumieć.
  • Jak prawidłowo wdrożyć system klasy CMMS? (30)
   CMMS, czyli Computerised Maintenance Management System, to nic innego jak system informatyczny, którego zadaniem jest gromadzenie informacji na temat eksploatacji oraz wsparcie w zarządzaniu pracami utrzymania ruchu/utrzymania technicznego.
 • Koncepcje
  • Optymalizacja obróbki skrawaniem z wykorzystaniem TPM (34)
   Total Productive Maintenance (TPM), czyli całkowite produktywne utrzymanie ruchu maszyn, to kompleksowa strategia utrzymania ruchu wspierająca zwiększanie dostępności oraz maksymalizowanie efektywności posiadanego parku maszynowego.
  • System MES – monitorowanie produkcji i analiza wydajności (38)
   W poprzednim numerze naszego dwumiesięcznika przyglądaliśmy się zagadnieniom związanym z harmonogramowaniem i zarządzaniem przebiegiem procesu produkcyjnego za pomocą systemów MES. Ten obszar jest przez wielu uważany za najważniejszy element systemów zarządzania produkcją.
 • Prewencja
  • Czarny humor UR, odcinek 10 (42)
   W latach 80 ruszyła budowa elektrowni jądrowej Żarnowiec, a wraz z nią szereg działać „rządowych” mających to zadanie wspierać, m.in. opracowanie systemu monitorowania i zabezpieczenia stanu technicznego maszyn wirnikowych. Dziś znów mówi się w Polsce o budowie elektrowni jądrowej i temat zabezpieczeń powraca.
 • Eksploatacja
  • Prawidłowe serwisowanie motoreduktorów (52)
   Jako najważniejszą zaletę motoreduktorów wymienia się przede wszystkim niewielkie wymiary napędu. Istotne jest przy tym umieszczenie praktycznie całego zespołu napędowego maszyny w jednej obudowie i w jednym miejscu. To właśnie tym sposobem eliminuje się konieczność projektowania i dobierania poszczególnych elementów składowych napędu.
 • Obiekt i media
  • Nowe technologie w transporcie wewnętrznym w zakładach produkcyjnych (58)
   Lepsza wydajność, elastyczność i mobilność – oto cele rozwoju nowoczesnych systemów transportu wewnętrznego przeznaczonego dla firm produkcyjnych. Rozwiązaniem ma być automatyzacja i wykorzystanie robotów wyposażonych w sztuczną inteligencję. Rozwój technologiczny powoduje, że produkcja może być coraz bardziej zindywidualizowana, ale wymaga do tego odpowiednich urządzeń transportu wewnętrznego.
 • Zarządzanie ludźmi
  • Zarządzanie personelem produkcyjnym w czasie fuzji (64)
   Fuzja, czyli połączenie dwóch lub większej liczby przedsiębiorstw w jedno, oznacza ogromną destabilizację dotychczas znanego wszystkim pracownikom zainteresowanych firm świata. Oznacza na dodatek, że prawdopodobnie nie każdy utrzyma swoje stanowisko czy wysokość wypłaty. Zapanowanie nada strachem i masowym odpływem pracowników jest niewątpliwie jednym z największych wyzwań w czasie fuzji.
 • Z branży
  • Nowości na rynku (68)

Służby Utrzymania Ruchu - cały wykaz