Służby Utrzymania Ruchu (SUR) 2021/06 (11-12)

 • Temat numeru
  • Filtrowanie oleju jako droga do niezawodności maszyn (5)
   Nie ma wątpliwości co do tego, że od jakości środka smarnego, w tym oleju, zależy bezpieczeństwo maszyn i realizowanych procesów technologicznych. Szacuje się, że w samych tylko układach hydraulicznych około 75% awarii jest spowodowanych przez zanieczyszczenie cieczy roboczej.
 • Energetyka
  • Diagnostyka termowizyjna w energetyce (19)
   Mając świadomość, że jakość energii elektrycznej i bezpieczeństwo jej użytkowania są ściśle powiązane ze stanem technicznym instalacji i urządzeń, musimy zdawać sobie również sprawę, że oględziny i przeglądy bez zastosowania odpowiedniego sprzętu, prowadzone metodą tradycyjną, mogą nie dać pełnego obrazu o stanie faktycznym wszystkich połączeń na drodze, jaką pokonuje energie elektryczna.
  • Ograniczenia przestojów w produkcji dzięki zastosowaniu systemu zarządzania (21)
   Energia elektryczna generuje koszty dla firmy produkcyjnej zarówno w sposób bezpośredni (stanowi kilka, kilkanaście procent kosztów działania przedsiębiorstwa), jak i pośredni – jej niewłaściwe parametry czy niedobór mogą powodować nieprawidłowości w pracy (np. szybsze zużycie maszyn), a wręcz opóźnienia czy przestoje. Chcąc zrównoważyć wszystkie te aspekty, firmy coraz częściej stosują system zarządzania energią elektryczną.
  • Wykonywanie instalacji odnawialnych źródeł energii przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe – podstawowe zagadnienia prawne (24)
   Przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii umożliwiają zarówno wspólnotom, jak i spółdzielniom mieszkaniowym korzystanie z odnawialnych źródeł energii, w drodze wykonywania instalacji OZE. W niniejszym artykule przyjrzymy się powyższemu zagadnieniu od strony obowiązujących przepisów prawa, mając na uwadze, że inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym szczególnie pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne, zyskują coraz więcej zwolenników wśród odbiorców indywidualnych, szczególnie dzięki możliwości dofinansowania fotowoltaiki i pomp ciepła z różnych programów, zarówno rządowych, jak i ze strony samorządów lokalnych.
 • Eksploatacja
  • Dezynfekcja w zakładach przemysłowych – poznaj moc pary (28)
   Metoda czyszczenia w przemyśle spożywczym powinna być skuteczna i ekonomiczna. Użycie pary wodnej do czyszczenia maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego zapewnia dodatkowo brak generowania odpadów.
 • Prewencja
  • Wykrywanie i usuwanie problemów, zanim spowodują one niezaplanowany postój maszyny (30)
   Mówi się, że wroga trzeba poznać, żeby z nim wygrać. Nie inaczej jest w przypadku awarii na liniach produkcyjnych. Żeby wykrywać i usuwać problemy dotyczące linii czy maszyn – musimy najpierw zgłębić od podstaw wiedzę o nich. Doskonałym narzędziem do tego jest baza awarii/postojów. Stanowi ona swojego rodzaju archiwum, do którego powinniśmy sięgać, żeby przeanalizować przestoje mające wcześniej miejsce i ich przyczyny. Dzięki temu narzędziu będziemy mogli w przyszłości skuteczniej wykrywać problemy – zanim spowodują one niezaplanowany postój maszyn.
  • Analiza FMEA (35)
   Każde przedsiębiorstwo dąży do minimalizacji kosztów produkcji swoich wyrobów przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej ich jakości. Można to osiągnąć np. poprzez planowanie jakości produktu na poziomie strategicznym. Największe możliwości zapobieżenia wystąpieniu błędów posiada projektant tworzący nowy wyrób, ponieważ gdy produkt trafi już do produkcji seryjnej lub nawet do klienta – możliwości likwidacji błędów są ograniczone i jednocześnie bardzo kosztowne. Dobrym przykładem takiego stanu są globalne akcje serwisowe niektórych koncernów motoryzacyjnych.
 • Automatyka
  • Zautomatyzowany proces produkcyjny (40)
   Szybki wzrost produkcji, który charakteryzuje rozwój współczesnego przemysłu, wymaga systematycznego podnoszenia poziomu organizacji i automatyzacji procesów wytwórczych. Jest to możliwe m.in. dzięki kompleksowej automatyzacji wszystkich obszarów związanych z wytwarzaniem, począwszy od zarządzania przedsiębiorstwem, poprzez projektowanie, zarządzanie produkcją, aż do automatyzacji procesów produkcyjnych.
  • Taśmy transportowe i łańcuchy napędowe (44)
   Stosowanie przenośników pozwala na lepsze kontrolowanie procesów produkcyjnych, ukierunkowuje odpowiedzialność za procesy na każdym etapie powstawania produktu, a co najważniejsze, daje możliwość szybszego dostosowania się do potrzeb klientów. Przenośniki i związane z nimi oprzyrządowanie rozwiązują problemy, z którymi często nie radzi sobie czynnik ludzki.
 • Dodatek specjalny: Bezpieczeństwo na produkcji
  • Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym podczas eksploatacji maszyn (58)
   Powszechność użytkowania maszyn i urządzeń będących pod napięciem oraz nie zawsze odpowiedni ich stan techniczny powodują, że praca podczas ich użytkowania czy eksploatacji może być przyczyną niebezpiecznych dla człowieka skutków związanych z działaniem prądu.

Służby Utrzymania Ruchu - cały wykaz