Pierwszy tegoroczny numer biuletynu "INSPEKTOR Technika i Bezpieczeństwo" poświęcony jest bezpieczeństwu na placach budów. Rozpoczynamy artykułem Adama Ogrodnika, Wiceprezesa Urzędu Dozoru Technicznego, dotyczącym bezpiecznej eksploatacji urządzeń na placach budów. O urządzeniach występujących na budowach pisze Tomasz Borth. Autor opisuje wymagania dotyczące eksploatacji żurawi, zasady pracy w okolicy wykopów oraz pracy urządzeń w pobliżu linii elektroenergetycznych. Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, o którym piszemy w tym numerze, ma na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach.

O sile oddziaływania współpracy konkurentów oraz o czynnikach mających największy wpływ na bezpieczeństwo podczas realizacji inwestycji budowlanych rozmawiamy z Jerzym Werlem, Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym Warbud SA. W najnowszym numerze biuletynu poruszono zagadnienie dotyczące elektromobilności.

  • Bezpieczeństwo na placach budów (4)
  • Bezpieczeństwo urządzeń transportu bliskiego eksploatowanych na placach budów (7)
  • Praca na rusztowaniu może być bezpieczna (12)
  • Zero wypadków w budownictwie - wiele firm, jeden wspólny mianownik (16)
  • Stale się doskonalimy, by sprostać wyzwaniom nowoczesnego przemysłu 4.0 - ArcelorMittal Poland (18)
  • Elektromobilność - bezpieczna teraźniejszość i elektryzująca przyszłość (21)
  • Wpływ długotrwałej eksploatacji na mikrostrukturę i właściwości złącza spawanego (24)
  • Dyrektywy 2006(42/WE jeszcze raz (27)
  • Zmiany otoczenia prawnego UDT (30)
  • Relacje i zapowiedzi (32)