• Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2017 (4)
  Ogólnopolski ranking UDT po raz kolejny promuje bezpieczeństwo. Głównym celem rankingu Urzędu Dozoru Technicznego pod hasłem Lider Bezpieczeństwa Technicznego jest popularyzowanie działalności na rzecz bezpieczeństwa urządzeń technicznych. W konkursie wyróżniane są firmy i instytucje, które wykazują szczególną dbałość o bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, środowisko i bezpieczeństwo ludzi w obszarze związanym z urządzeniami i systemami technicznymi. Ranking ma na celu uhonorowanie codziennych wysiłków instytucji oraz przedsiębiorstw, które w skali kraju wyróżniają się najwyższym poziomem bezpieczeństwa technicznego i stanowią przykład do naśladowania dla innych podmiotów.
 • PERN liderem bezpieczeństwa technicznego (7)
  PERN jako strategiczna spółka Skarbu Państwa, która magazynuje i dostarcza ropę naftową i paliwa, w tym roku miała bardzo ważne wydarzenie. Połączono dwie spółki, OLPP i PERN, w jeden organizm. To część segmentu surowcowego i paliwowego, które pozwoli zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju.
 • CIOP-PIB – Wchodzimy z potencjałem innowacji (8)
  Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce prowadzącą cenione jako wiodące na poziomie europejskim badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii. Wykonuje także inne zadania szczególnie ważne dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.
 • Politechnika Warszawska (9)
  Instytut Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej jest jednostką naukowo-dydaktyczną specjalizującą się w szeroko rozumianych nowoczesnych technologiach mechanicznych. W obszarze specjalności instytutu zawierają się technologie materiałowe jako obróbka skrawaniem, automatyzacja procesów produkcyjnych, odlewnictwo, obróbka plastyczna, inżynieria spajania, przetwórstwo tworzyw sztucznych oraz obróbki erozyjne i wykańczające.
 • Nauka, technika, przemysł. Technologie dla bezpieczeństwa publicznego (10)
  V konferencja „Nauka, technika, przemysł. Technologie dla bezpieczeństwa publicznego” odbyła się 24 maja br. w Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim.
 • Prawo do przedsiębiorczości, czyli wielkie zmiany dla małych firm (15)
  Od w dwóch lat wprowadzane są zmiany ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej. „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany” – to hasło spotkań informacyjnych organizowanych przez Polskę Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. To okazja, by się dowiedzieć jakie korzyści dla firm niesie reforma prawa gospodarczego.
 • Bezpieczne place zabaw i wesołe miasteczka (16)
 • Schody ruchome i chodniki ruchome (18)
  Czy jesteśmy bezpieczni na schodach ruchomych? Stan bezpieczeństwa schodów i chodników ruchomych jest przedmiotem zainteresowania wielu środowisk. Zgodnie z funkcjonującymi standardami bezpieczeństwa schody i chodniki ruchome powinny być tak zabezpieczone, aby ich użytkownicy w najwyższym stopniu byli chronieni, przed skutkami niewłaściwego użytkowania. W Polsce wypadków i awarii schodów oraz chodników ruchomych jest stosunkowo niewiele, co nie oznacza, że taki stan nie wymaga poprawy i ciągłego monitorowanie.
 • Chłodne powitanie lata (21)
 • VRS – badania systemów odzysku par paliw na stacjach paliw (26)
  Unia Europejska dąży do zmniejszania emisji szkodliwych substancji do atmosfery zarówno w trosce o zdrowie obywateli, jak i w walce ze zmianami klimatu na Ziemi. Takimi szkodliwymi substancjami są m.in. węglowodory znajdujące się w parach paliw ulatniających się w procesach napełniania lub rozładunku cystern do transportu towarów niebezpiecznych czy też podczas czynności tankowania samochodów na stacjach paliw.
 • Pierwsze badanie UDT urządzeń do odzysku par paliwa na stacji paliw (30)
 • Relacje i zapowiedzi (31)

UDT Inspektor - cały wykaz czasopism