• Inspektor urządzeń technicznych – zawód odpowiedzialny (4)
  W dzisiejszych czasach miliony ludzi latają samolotami. Jako pasażerowie często myślimy o tym, czy inżynierowie serwisujący samolot byli kompetentni, zrobili wszystko, co w ich mocy, abyśmy mogli bezpiecznie dolecieć do celu. Wszyscy rozumiemy, jak ważną rolę pełni inspekcja w lotnictwie, nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak dalece katastroficzne mogą być skutki badania urządzeń technicznych przez osoby niekompetentne lub zaniechania badań technicznych. Katastrofy urządzeń technicznych w instalacjach i zakładach przemysłowych mogą powodować, tak jak katastrofy lotnicze, ofiary w ludziach, dodatkowo zagrażają globalnym skażeniem terenu wokół instalacji.
 • Czy może być jeszcze lepiej? – potencjał efektywności energetycznej (6)
  Nasza firma ma dobry bilans energetyczny! Czy to znaczy, że osiągnęliśmy swoje maksimum i już bardziej efektywni energetycznie być nie możemy? Większość ludzi ma świadomość znaczenia efektywności energetycznej i potrafi wymienić działania, jakie należałoby podjąć, aby uzyskać oszczędności energii.
 • Efektywne KGHM (12)
  Zarząd KGHM Polska Miedź dokonał weryfikacji strategicznych kierunków rozwoju firmy. Jednym z nich jest poprawa efektywności w kluczowych obszarach produkcyjnych. KGHM jako największy konsument energii elektrycznej w Polsce, zużywający w ciągu jednego roku około 6 TWH energii, ograniczenie zużycia mediów energetycznych traktuje jako jeden z najistotniejszych celów długookresowych w firmie.
 • Wsparcie techniczne przy doborze dźwigu – wskazówki do zakresu modernizacji (15)
  Urząd Dozoru Technicznego działa na rynku usług komercyjnych. Jednym z rodzajów usług oferowanych przez UDT-CERT są ekspertyzy. Są to usługi, które mają na celu potwierdzenie lub określenie konkretnych właściwości, parametrów urządzeń technicznych, elementów urządzeń, właściwości materiałów. W zakres tych usług wchodzą też działania polegające na poświadczeniu wykonania określonych czynności przez wytwórcę. Dla ułatwienia wykonywania tego typu usług opracowano pakiet ekspertyz standardowych.
 • RESURS – jest czy nie? (21)
  Przepisy Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego dotyczą fazy eksploatacji wszystkich urządzeń transportu bliskiego wskazanych w § 1 przepisu i skierowane są do ich eksploatujących. W związku z tym sformułowane w § 7 rozporządzenia zagadnienia dotyczące konieczności rejestrowania przebiegu eksploatacji UTB, określenia resursu i stopnia jego wykorzystania stanowią obowiązki eksploatującego UTB.
 • Resurs dźwignicy a eksploatacyjna trwałość jej ustroju nośnego (23)
  Pojęcie resursu dźwignicy należy niewątpliwie wiązać z pojęciem trwałości eksploatacyjnej jej ustroju nośnego, doznającego w rzeczywistych warunkach użytkowania przede wszystkim zmęczeniowego wytężenia. Wytężenie to występuje w wybranych miejscach głównych części ustroju nośnego. Podlegają one, w procesie projektowania tzw. trwałościowemu wymiarowaniu. Ma to zapewnić im wspomnianą trwałość eksploatacyjną w projektowo założonym całkowitym okresie użytkowania dźwignicy.
 • eUDT w G-Logistic – nowoczesne metody zarządzania bezpieczeństwem technicznym (28)
  Wyzwaniem rozwijającej się branży transportu bliskiego jest utrzymanie wysokiej jakości usług w środowisku konkurencyjnym i zmieniającej się sytuacji rynkowej. Choć przyszłość branży jawi się dobrze, to aktywne uczestnictwo w biznesie wymaga nieustannej dbałości o klienta i rozwijania umiejętnego zarządzania firmą. Poszukiwaniu nowych sposobów uczestnictwa w rynku musi towarzyszyć nieustanna dbałość o bezpieczeństwo techniczne i ludzkie.
 • Organy techniczne jednostek normalizacyjnych z reprezentacją UDT (31)
  Współpraca Urzędu Dozoru Technicznego z organami technicznymi jednostek normalizacyjnych wynika z jednej strony z woli uczestniczenia UDT w procesie powstawania norm oraz zamiaru pozyskiwania wiedzy na temat najnowszych osiągnięć myśli technicznej, a z drugiej – uznania przez Polski Komitet Normalizacyjny kompetencji technicznych UDT w określonych dziedzinach, w których jego reprezentanci mogą wesprzeć proces powstawania norm.
 • XVII Konferencja dźwigowa UDT za nami (34)
  W dniach 6-8 marca w Wiśle w hotelu STOK odbyła się organizowana przez Oddział UDT w Krakowie coroczna Konferencja Dźwigowa UDT na temat „Normy, specyfikacje, dokumenty techniczne powiązane z dyrektywą dźwigową 2014/33/UE”.
 • Relacje i zapowiedzi (35)

UDT Inspektor - cały wykaz czasopism