• V edycja rankingu Lider Bezpieczeństwa Technicznego (4)
  Głównym celem rankingu Urzędu Dozoru Technicznego jest popularyzowanie działalności na rzecz bezpieczeństwa urządzeń technicznych. W konkursie wyróżniona są firmy i instytucje, które wykazują szczególną dbałość o bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, środowisko i bezpieczeństwo ludzi w obszarze związanym z urządzeniami i systemami technicznymi. Ranking ma na celu uhonorowanie codziennych wysiłków instytucji oraz przedsiębiorstw, które w skali kraju wyróżniają się najwyższym poziomem bezpieczeństwa technicznego i stanowią przykład do naśladowania dla innych.
 • KGHM Polska Miedź S.A. – lider rynku miedzi, lider bezpieczeństwa (7)
 • Polimex-Mostostal S.A. Liderem Bezpieczeństwa Technicznego (8)
 • Laboratorium Badań Materiałowych Elektrowni Bełchatów Liderem Bezpieczeństwa Technicznego (9)
 • Transition Technologies – polski lider IT (10)
 • Nauka, technika, przemysł. Konferencja UDT – relacja (11)
  30 maja odbyła się VI Konferencja Urzędu Dozoru Technicznego „Nauka, technika, przemysł – technologie dla bezpieczeństwa publicznego”. Konferencja objęta była honorowym patronatem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
 • Pozytywna ocena Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego wydana przez PCA (15)
  Zespół audytorów Polskiego Centrum Akredytacji dokonał oceny w procesie nadzoru w Centralnym Laboratorium Dozoru Technicznego. W wyniku audytu zakres akredytacji laboratorium badawczego nr AB 001 został rozszerzony. Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego jest obecnie jedynym laboratorium badawczym w Polsce posiadającym akredytację w zakresie prowadzenia badań metodą emisji akustycznej.
 • Innowacyjna organizacja inżynierska – projekt strategiczny UDT (17)
  Rozwój innowacyjnej organizacji inżynierskiej to jeden z sześciu wyznaczonych celów strategicznych Urzędu Dozoru Technicznego, realizowany w formule projektowej nieustannie od 2017 r. W wyniku analizy stopnia realizacji strategii Urzędu Dozoru Technicznego przeprowadzonej na przełomie 2018 i 2019 r. komitet sterujący podjął decyzję o aktualizacji zakresu i składu projektu strategicznego PS002.nowy zakres projektu dotyczyć będzie dwóch zadań operacyjnych, do których zaklasyfikowano siedem podzadań.
 • Pracujemy dla najlepszych… teraz z portalem eUDT (19)
  Wywiad z właścicielami rodzinnej firmy PTU Konserwator Kwaśny Bogusław.
 • Bezpieczna eksploatacja suwnic (22)
  Suwnice to urządzenia dźwignicowe o dużym zróżnicowaniu parametrów technicznych dotyczących udźwigu. Rozpiętości mostu, sterowania itd. Stanowią nieocenioną pomoc w przemieszczaniu ładunków wewnątrz hal przemysłowych, magazynów, składowisk materiałów oraz służą do załadunku np. na środki transportu.
 • Wymagania dla urządzeń ciśnieniowych w instalacjach ziębniczych (część 1) (27)
  Instalacje ziębnicze stanowią zespół wzajemnie ze sobą połączonych części składowych, z czego większość to urządzenia ciśnieniowe podlegające, na etapie eksploatacji, dozorowi technicznemu, napełnione czynnikiem ziębniczym. Tworzące jeden zamknięty obieg, w którym czynnik ziębniczy krąży w celu przejmowania i oddawania ciepła.
 • Kontrola ryzyka podstawą optymalizacji inspekcji (30)
  Innowacyjna forma inspekcji może przyczynić się do większej dostępności pracujących instalacji oraz pozytywnie wpływać na integralność i funkcjonalność urządzeń technicznych. Tym samym odpowiada na oczekiwania użytkowników, wspierając ich rozwój, jednocześnie oddziałując na zarządzanie bezpieczeństwem.
 • Podstawowe zasady projektowania rurociągów przemysłowych według normy PN-EN 13480 z 2017 r. (33)
  W tym artykule przybliżamy specyfikę zasad projektowania rurociągów ciśnieniowych oraz zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym przez Urząd Dozoru Technicznego pn. „Podstawowe zasady projektowania rurociągów przemysłowych wg normy PN-EN 13480 z 2017 r.” Szkolenie jest kierowane nie tylko do osób rozpoczynających działania związane z projektowaniem lub weryfikacją dokumentacji projektowej ale również tych, którzy posiadają już pewien poziom wiedzy w tym zakresie. W takim przypadku będzie to okazja do odświeżenia lub ugruntowania wiedzy oraz zapoznania się ze zmianami w serii norm PN-EN 13480 w stosunku do poprzednich wydań.
 • Relacja i zapowiedzi (35)

UDT Inspektor - cały wykaz czasopism