• Dbamy o bezpieczeństwo, chronimy klimat (4)
 • Dźwigi osobowe – modernizowane i bezpieczne (7)
  W Polsce jest obecnie użytkowanych około 140 tys. dźwigów osobowych i osobowo-towarowych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń podlegających dozorowi technicznemu dźwigi na etapie eksploatacji podlegają dozorowi technicznemu, w związku z czym przed przystąpieniem do ich użytkowania powinny zostać zgłoszone do Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) w celu wydania decyzji zezwalającej na ich eksploatację. Urząd Dozoru Technicznego przeprowadza badanie odbiorcze danego urządzenia i po pozytywnym wyniku badania wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia. Na etapie eksploatacji Urząd Dozoru Technicznego przeprowadza badania okresowe tych urządzeń.
 • Projektowana żywotność eksploatacyjna wybranych urządzeń (11)
  Producenci, w procesie projektowania, określając parametry techniczno-użytkowe dążą do spełnienia wymagań i oczekiwań klientów. Dlatego muszą właściwie określić „projektowaną żywotność eksploatacyjną”, która łączy natężenie użytkowania z długością całego okresu pracy maszyny. Parametr ten określa okres bezpiecznej eksploatacji, od udostępnienia maszyny użytkownikowi do naprawy głównej przy założonym wykorzystaniu kluczowych parametrów maszyny.
 • ISO 45001 – nowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem (12)
  Każdego dnia na całym świecie ponad 7,7 tys. ludzi umiera z powodu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, co daje ponad 2,78 mln przypadków śmiertelnych w skali roku. ISO 45001, nowy międzynarodowy standard bezpieczeństwa i higieny pracy, to mniej wypadków pracowników oraz wizytówka rzetelnego pracodawcy. implementacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy należy do strategicznych decyzji firmy, które mogą się przyczynić do zrównoważonego rozwoju poprzez zapewnienie pracownikom bezpieczniejszych i zdrowszych miejsc pracy przy jednoczesnym zwiększeniu własnych zysków. Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wydany przez Urząd Dozoru Technicznego może uzyskać każda firma, dla której ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników oraz klientów i gości są istotne.
 • Wsparcie techniczne przy doborze dźwigu – wskazówki do zakresu modernizacji (15)
 • Badania diagnostyczne suwnicy z wykorzystaniem metody emisji akustycznej oraz metody tensometrycznej (17)
  W czerwcu 2019 r. w jednej z elektrowni zostały przeprowadzone kompleksowe badania diagnostyczne (AT – badania emisją akustyczną, VT – badania wizualne i ST - badania tensometryczne) mające na celu ocenę stanu technicznego stalowej konstrukcji nośnej suwnicy pomostowej (mostu suwnicy) o udźwigu nominalnym Q = 100 .
 • Wspieramy rozwój (21)
  Wywiad z Pawłem Smolińskim – dyrektorem Departamentu Innowacji i Rozwoju w Urzędzie Dozoru Technicznego.
 • Innowacje w Urzędzie Dozoru Technicznego – co udało się osiągnąć i jakie są dalsze plany? (23)
  Wywiad z Januszem Samuła – Departament Innowacji i Rozwoju Urzędu Dozoru Technicznego.
 • W BAŁTYGAZ stawiamy na ekologię, bezpieczeństwo i nowoczesne technologie (27)
  Wywiad z Romanem Ślagowskim – prezesem Zarządu BAŁTYGAZ w Rumi.
 • Wymagania Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń ciśnieniowych w instalacjach ziębniczych (31)
  Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia urządzeń ciśnieniowych w instalacjach ziębniczych wg norm PN-EN 378:2 i PN-EN 13136 – część 3. Niniejsza publikacja to trzeci z kolei materiał poświęcony problematyce bezpieczeństwa instalacji ziębniczych (chłodniczych) i wymagań technicznych z tym związanych, w którym zostanie omówiona problematyka związana z zabezpieczeniem tego typu instalacji przed wzrostem ciśnienia oraz ze sposobem doboru zaworów bezpieczeństwa.
 • Zmiany przepisów prawnych w 2019 r. (35)
 • Relacje i zapowiedzi (38)

UDT Inspektor - cały wykaz czasopism