• eUDT – nowoczesny urząd online (4)

 • Wspieramy rozwój. Dbamy o CYBERBEZPIECZEŃSTWO (6)
  Misją Urzędu Dozoru Technicznego jest wspieranie rozwoju i dbanie o bezpieczeństwo. Dotyczy to szczególnie wpływu stanu urządzeń technicznych w przemyśle i codziennym użytkowaniu na bezpieczeństwo społeczeństwa. Bezpieczeństwo zależy nie tylko od właściwego prowadzenia procesów i eliminacji narażenia ludzi na skutki zagrożeń, ale polega również na zapobieganiu atakom zewnętrznym, w tym cyberatakom, atakom terrorystycznym czy próbami kradzieży aktywów stanowiących własność organizacji.

 • ISO 50001:2018. Systemy zarządzania energią (11)
  Energia jest istotnym komponentem bezpieczeństwa oraz ciągłości działania, jej wytwarzanie ma swój wymiar środowiskowy, ponadto pozostaje istotnym czynnikiem kosztotwórczym. Z tego powodu dla przemysłu oraz jego otoczenia energia ma kluczowe znaczenie. Chcąc prowadzić efektywne zarządzanie energią, wykorzystuje się kompleksowe podejście, czyli systemowe połączenie działań planistycznych oraz operacyjnych i inwestycyjnych. Najpopularniejszym standardem, który opisuje takie podejście, jest ISO 50001 - System zarządzania energią. Wymagania i wytyczne dotyczące stosowania. Najnowsza edycja tego standardu została opublikowana przez ISO w roku 2018.

 • Kolejne prace Komitetu Normalizacyjnego ISO TC 96 „Dźwignice” (16)
  W artykule zamieszczonym w numerze 3/I2019 miesięcznika INSPEKTOR, traktującym o aktualnym kierunku prac Komitetu Normalizacyjnego ISO TC 96 „Dźwignice”, zawarta była informacja o globalnie potwierdzonej tendencji w dziedzinie awaryjności i wypadkowości urządzeń dźwignicowych. Od lat prace samego Komitetu ISO TC 96 i jego Podkomitetów skoncentrowane są na opracowywaniu w formie globalnie uzgodnionych norm ISO dotyczących szkolenia, uprawiania (certyfikacji) oraz weryfikacji tego personelu. Normy dotyczące operatorów, konserwatorów, pracowników nadzoru eksploatacyjnego oraz inspektorów dźwignicowych zostały już opracowane lub gruntownie zmodyfikowane oraz po opublikowaniu, wprowadzone do globalnego obiegu.
 • Chłodne klimaty dla młodych techników i przyszłych inżynierów (20)

 • Korozja pod izolacją (CUI) – ukryte zagrożenie (część 4)? (24)
  To kolejny już, czwarty artykuł poświęcony bezpieczeństwu instalacji ziębniczych. Tym razem autor skupił się na zjawisku, które wbrew pozorom jest powszechne w instalacjach ziębniczych, przede wszystkim amoniakalnych.

 • Zbiorniki magazynowe. Analiza bezpiecznej eksploatacji (28)
  Intensywny rozwój przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego w Polsce przyczynił się do wzrostu znaczenia zbiorników przeznaczonych do magazynowania zarówno surowej ropy naftowej, jak też produktów ropopochodnych. Jednocześnie magazynowanie produktów, np. w postaci rezerw strategicznych, związane jest z bezpieczeństwem energetycznym państwa.

 • Wytyczne Urzędu Dozoru Technicznego. Prowadzenie analiz i ocena ryzyka (34)
  Wykonywanie przez ekspertów Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) analizy zagrożeń oraz oceny ryzyka kierowane są do klientów projektujących, wytwarzających lub eksploatujących instalacje przemysłowe. Projektowanie i wytwarzanie technologicznych instalacji przemysłowych musi uwzględniać warunki zapewniające ich bezpieczną eksploatację. dotyczy to w szczególności tych procesów przemysłowych, które wiążą się z przebiegiem reakcji chemicznych lub zmianą stanu skupienia substancji oraz stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska.

 • Wyróżnienie „Best in Cloud 2020” dla Urzędu Dozoru Technicznego (35)
  Podczas VIII Konferencji „Best in cloud” dnia 20 maja br. Piotr Majcherkiewicz, dyrektor Departamentu Informatyki UDT zaprezentował CASE STUDY. Prezentacja dotyczyła wdrożenia chmurowych usług zaufania w UDT.

 • Webinaria Urzędu Dozoru Technicznego. Relacje i zapowiedzi (36)

UDT Inspektor - cały wykaz czasopism