UDT Inspektor 2020/03

 • Elektromobilność – bezpiecznie w trasę z Urzędem Dozoru Technicznego (UDT) (4)
  Nie wychodząc z biura, domu czy powszechnego ostatnimi czasy połączenia obydwu tych miejsc można składać wnioski o badanie, przesyłać dokumentacje techniczne, umawiać się na badania czy dokonywać płatności. Wszystkie sprawy związane ze współpracą z UDT można załatwić w jednym miejscu, co pomaga w zarządzaniu zwłaszcza podmiotom dysponującym dużymi „flotami” ładowarek. Portal stale się rozwija i dodawane są kolejne opcje ułatwiające korzystanie z niego, które często podpowiadają nam sami użytkownicy.
 • ISO 46001:2019. Systemy zarządzania efektywnością wodną (8)
  Deficyty wody w różnych regionach świata oraz wzrost poczucia odpowiedzialności współczesnych społeczeństw za środowisko zwiększyły zainteresowanie systemowymi działaniami, które doprowadziłyby do lepszego gospodarowania wodą. Podejmowane inicjatywy ukierunkowane na zapobieżenie suszy przyjmują postać zarówno działań z zakresu hydroinżynierii, planowania przestrzennego, jak i tych mających za zadanie kształtowanie zachowań odbiorców końcowych – przedsiębiorstw oraz osób indywidualnych. Ci pierwsi są z reguły zachęcani do odpowiednich działań poprzez regulacje prawne bądź rachunek ekonomiczny. Dla tych organizacji, które chciałyby do zarządzania wodą podejść w sposób kompleksowy, opracowana została w ubiegłym roku norma ISO 46001 – Systemy zarządzania efektywnością wodną.
 • Rozwój działalności laboratoryjnej (12)
  Urząd Dozoru Technicznego dysponuje nie tylko najnowocześniejszym wyposażeniem do wykonywania badań i wzorcowań, ale również wysoko wyspecjalizowanym i wyszkolonym personelem. stałe poszerzane spektrum możliwości badawczych oraz zaplecze laboratoryjne i biurowe wpisują się na bieżąco w rozwój przemysłu i gospodarki polskiej.
 • Dźwigi w turbinach wiatrowych (16)
  Współcześnie instalowane turbiny wiatrowe są wyposażana w urządzenia podnoszące, które pełnią kilka funkcji. Przemieszczają pracowników do miejsc roboczych, tzn. do gondol, kolejnych poziomów (przystanków) pośrednich wieży turbiny oraz umożliwiają przemieszczanie określonych ładunków. Ich konstrukcja pozwala również na wykonywanie prac związanych z utrzymaniem stanu technicznego samej wieży turbiny. Z uwagi na liczbę realizowanych funkcji nie było łatwo jednoznacznie zakwalifikować je do konkretnego rodzaju urządzeń podnoszących. Ostatecznie, po kilku z mianach w międzyczasie, ustalono, że tego rodzaju urządzenia będą określane jako dźwigi.
 • Zielony ład w podróży GreenWay patrzy w przyszłość elektromobilności… razem z eUDT (19)
  GreenWay Polska to nowoczesna firma patrząca w przyszłość i skupiająca się na innowacyjnym dla Polski obszarze gospodarki – elektromobilności. Misją GreenWay jest uczynienie naszego regionu czystszym, zdrowszym i mniej zależnym od paliw kopalnych oraz spowodowanie, by samochody elektryczne stały się możliwym wyborem dla wszystkich kierowców. Spółka stawia sobie za cel umożliwienie podróżowania po Polsce samochodem elektrycznym, który jest cichym i czystszym środkiem transportu niż auta spalinowe, wpływając w ten sposób na zmniejszenie emisji pyłów i zanieczyszczeń w otoczeniu.
 • Badania techniczne urządzeń do odzysku par paliw wykonywane przez UDT (24)
  Rok 2020 to już kolejny w którym Urząd Dozoru Technicznego (UDT), wykonuje badania techniczne urządzeń do odzysku par paliw (VRS II) na stacjach paliw. Z uwagi na zakończenie okresu przejściowego na dostosowanie określonych stacji paliw do aktualnych przepisów rok 2020 to także kolejny rok, w którym wszystkie stacje paliw (podlegające badaniom VRS) powinny zostać zgłoszone do UDT celem przeprowadzenia ww. badań.
 • Wymagania Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń ciśnieniowych w instalacjach ziębniczych – część 5: Zmiany w instalacji ziębniczej. Jak zapewnić bezpieczeństwo, modyfikując instalację ziębniczą? (26)
  To kolejny już, piąty artykuł poświęcony bezpieczeństwu instalacji ziębniczych. Tym razem Autor skupił się na bezpieczeństwie modyfikacji instalacji ziębniczych. Poznajemy rodzaje zmian, przepisy krajowe i europejskie odnoszące się do nich oraz możliwe sposoby postępowania przy wprowadzaniu bezpiecznych zmian.
 • Stale Kotłowe. Wielokrotna obróbka cieplna – część 1 (31)
  Artykuł to preludium wyników prowadzonych badań i eksperymentów związanych z zagadnieniami napraw i modernizacji stali kotłowych w energetyce przemysłowej. Jest to kompilacja informacji z norm, procedur, dobrej praktyki inżynierskiej i badań własnych w celu ustalenia maksymalnej liczby procesów spawalniczych prowadzonych na stalach pracujących w warunkach pełzania.
 • Program Zgodności UDT (34)
  Jeszcze w tym roku Urząd Dozoru Technicznego przystąpi do wdrożenia Programu Zgodności UDT oraz Kodeksu Zgodności UDT, opracowanych na podstawie standardów i metodologii międzynarodowego stowarzyszenia TIC Council. TIC Council z siedzibą w Brukseli jest organizacją globalną, zrzeszającą i reprezentującą firmy oraz organizacje świadczące usługi z zakresu badań, inspekcji i certyfikacji.
 • Akademia UDT. Popularyzacja bezpieczeństwa technicznego UDT (36)
  Dostosowując się do obecnie panującej sytuacji, Akademia UDT w ostatnich miesiącach zorganizowała kilkanaście szkoleń w formie online o różnorodnej tematyce. Tak zwane webinaria organizowane są jako pełnowymiarowe szkolenia, trwające zwykle od 6 do 8 godzin lub nawet dwa dni.
 • Wydarzenia branżowe. Relacje i zapowiedzi (37)

UDT Inspektor - cały wykaz czasopism