• Mobilnie wkroczyliśmy w drugie stulecie dozoru technicznego (4)
 • Technika kształtuje rozwój innowacje w bezpieczeństwie dla przemysłu XXI w. VII Konferencja Urzędu Dozoru Technicznego (6)
  18 maja odbyła się VII Konferencja Urzędu Dozoru Technicznego. Tegoroczna edycja zbiegła się z 110 rocznicą funkcjonowania dozoru technicznego na ziemiach polskich. Pełne gratulacji i podziękowań dyskusje sprzyjały wymianie cennych informacji oraz nowych perspektyw. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.
 • Siła tradycji mobilizuje do rozwoju (11)
  Karty historii polskiego dozoru technicznego już od drugiego dziesięciolecia XX w. zapisywane są dokonaniami pokoleń, którym przyszło funkcjonować w określonych realiach geopolitycznych, na różnych etapach rozwoju myśli technicznej i jej zastosowań w przemyśle i gospodarce.
 • Wodór – zielone złoto (15)
  Na łamach biuletynu INSPEKTOR postarano się przybliżyć odpowiedź na pytanie, jakie nadzieje wiążą się z wodorem.
 • ekoUDT w klimacie OZE – Kompetencje instalatorów pod pieczą Urzędu Dozoru Technicznego (20)
  Gdyby jakieś osiem, dziesięć lat temu zrobić sondaż uliczny i zapytać przechodniów o instalacje fotowoltaiczne albo pompy ciepła, mało kto wiedziałby, o co chodzi. Jeszcze gorzej byłoby z innymi rodzajami odnawialnych źródeł energii (kolektorami słonecznymi, biomasą, elektrowniami wiatrowymi). Poziom wiedzy na temat OZE wśród tzw. przeciętnych zjadaczy chleba był wówczas bardzo niewielki. W owym czasie w Polsce zajmowały się tym nieliczne grupy pasjonatów, najczęściej związanych pośrednio lub bezpośrednio z ośrodkami naukowymi.
 • Technologia blockchain i rozproszonych rejestrów DLT – Raport o stanie normalizacji (24)
  Normy międzynarodowe zawierają zasady oraz wytyczne lub opisują cechy charakterystyczne działań i ich wyników, a ich celem jest osiągnięcie optymalnego stopnia uporządkowania w danym kontekście. Takim kontekstem jest niewątpliwie technologia BLOCKCHAIN, technologia o globalnym oddziaływaniu. To właśnie zakres tego oddziaływania, liczba zaangażowanych podmiotów wymagają ujednolicenia podejścia do zagadnienia, sformułowania wytycznych bezpieczeństwa i eliminacji barier technicznych pomiędzy interesariuszami.
 • Cyfrowy bliźniak otwiera nowe możliwości – część 2? (28)
  Jakie wiążemy nadzieje i perspektywy z technologią Digital Twin i podobnymi technologiami Przemysłu 4.0 w kontekście RBI (Risk Based Inspection) – planowanie Inspekcji na podstawie analiz ryzyka?
 • Ocena wpływu uszkodzeń na bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń ciśnieniowych. Wstęp do metodologii fitness for servic (32)
  Urządzenia techniczne podczas eksploatacji narażone są na działanie różnorodnych procesów, które powodują pogorszenie ich stanu technicznego, prowadząc do powstawania wielu typów uszkodzeń. Uszkodzenia występujące w urządzeniach stanowią wyzwanie dla inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego podczas wykonywania czynności dozorowych. Często w takich sytuacjach podjęcie decyzji o dopuszczeniu urządzenia do dalszej eksploatacji i czasie jego bezpiecznej pracy jest utrudnione. Właściwa ocena stanu technicznego wymaga dużego doświadczenia i interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu: inżynierii materiałowej, badań materiałowych, inżynierii procesu czy budowy konstrukcji.
 • ATEX – bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem (37)
  Słowo ATEX pochodzi z języka francuskiego i jest akronimem określenia atmosfera wybuchowa. Ponieważ niejednolite przepisy dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych krajach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a później Unii Europejskiej stanowiły znaczne utrudnienia w swobodnym przepływie towarów pomiędzy państwami członkowskimi, postanowiono je ujednolicić.
 • Odpowiedzialnie napędzamy bezpieczną przyszłość w PKN ORLEN (42)
  Energetyka odnawialna i nowoczesna petrochemia wytyczają drogę transformacji Grupy ORLEN. Robimy wszystko, by PKN ORLEN był bezpiecznym miejscem pracy. Nieustannie doskonalimy systemy i procedury służące podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa. Dbałość o bezpieczeństwo techniczne zawsze będzie bazowym elementem funkcjonowania Koncernu.
 • Bezpieczeństwo na placach budów (48)
  Zapewnianie bezpieczeństwa obywatelom przy jednoczesnym dbaniu o mienie i środowisko należy do obowiązków państwa i jest realizowane za pomocą działań podejmowanych przez wiele różnych instytucji.
 • Badania NDT wykorzystywane w ocenie stanu technicznego ustrojów nośnych UTB. Część 2 (52)
  Badania przeprowadzane wówczas, gdy urządzenie osiągnęło swój resurs, są jednym z istotnych kroków w ramach procesu oceny stanu technicznego urządzenia. Proces ten może obejmować całe urządzenie, jak również jego poszczególne elementy składowe, które osiągają swoje resursy w różnych odstępach czasu. Jednym z elementów urządzenia technicznego, który może osiągnąć swój resurs, jest Ustrój Nośny.
 • Poradnik cyberbezpieczeństwa (60)
  Żyjemy w czasach, gdy Internet oraz usługi z nim związane są obecnie w niemal wszystkich aspektach naszego życia. Nikogo nie trzeba również przekonywać, że ta obecność nierozerwalnie wiąże się z różnego rodzaju zagrożeniami. Świadomy użytkownik stale dba o swoją odporność na konsekwencje wnikające z użytkowania systemów informacyjnych. Wie, że w przeciwnym razie narażony będzie na utratę cennych dla niego danych i straty finansowe.
 • Wydarzenia (61)

UDT Inspektor - cały wykaz czasopism