• Czy jesteśmy innowacyjni? (4)
 • Wodór – zielone złoto. Ogniwa paliwowe czyli prąd z wodoru (7)
  Wodorowe ogniwa paliwowe mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie, zapewniając zasilanie dla zastosowań w wielu sektorach, w tym w transporcie, budynkach przemysłowych, handlowych, mieszkalnych oraz w długoterminowym magazynowaniu energii dla sieci w systemach odwracalnych.
 • Badania systemów VRS na stacjach paliw (12)
  Troska o klimat oraz zdrowie obywateli powoduje, że dążymy do zmniejszania emisji szkodliwych substancji do atmosfery, zarówno w trosce, jak i w walce ze zmianami klimatu na ziemi. Takimi szkodliwymi substancjami są m.in. węglowodory znajdujące się w parach paliw ulatniających się podczas napełniania lub rozładunku cystern do transportu towarów niebezpiecznych czy też podczas czynności tankowania samochodów na stacjach paliw.
 • Drony w służbie bezpieczeństwu (14)
  Najnowocześniejsze metody badawcze, takie jak emisja akustyczna czy impulsowe prądy wirowe, stały się już codziennością w praktyce inżynierskiej. Kierunki rozwoju badań zmierzają ku wsparciu ich poprzez innowacyjne techniki, które często uzupełniają bądź nawet zastępują pracę człowieka. Urząd Dozoru Technicznego wciąż rozwija flotę dronów przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zamkniętych lub na wysokościach. Można zdecydowanie stwierdzić, że obecnie drony stały się narzędziem wykorzystywanym do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
 • Risk-Based Inspection – część 3 – Modelowanie konsekwencji uszkodzenia COF (17)
  Dzięki wdrożeniu skutecznego Programu RBI powstało narzędzie do ciągłego doskonalenia utrzymania ruchu i systematycznego zmniejszania ryzyka związanego z uszkodzeniami urządzeń ciśnieniowych w instalacjach przemysłowych.
 • Fitness for Service – Ocena reaktora pracującego w warunkach pełzania (22)
  W biuletynie Inspektor. Technika Bezpieczeństwa 2/2021 opublikowano artykuł pt. „Ocena wpływu uszkodzeń na bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń ciśnieniowych. Wstęp do metodologii fitness for service”. Materiał wprowadzał do tematyki fitness for service. W tym artykule przybliżono metodologię oceny fitness for service na przykładzie urządzenia pracującego w warunkach pełzania.
 • Bezpieczna eksploatacja suwnic – warunki techniczne (27)
  Suwnica to dźwignica pracująca w ruchu przerywanym, złożona z przemieszczającej się po torach konstrukcji nośnej i poruszającej się po niej wciągarki lub wciągnika. Służy do podnoszenia ładunków w pionie i poziomie w przestrzeni ograniczonej wysokością podnoszenia, skrajnymi położeniami toru jazdy wciągarki lub wciągnika oraz suwnicy.
 • Kompleksowe rozwiązania z jednej ręki – Jungheinrich odpowiada na wyzwania Logistyki 4.0. (33)
 • Ocena stanu technicznego urządzeń transportu bliskiego – część 5 (36)
  Rok temu cykl artykułów rozpoczęliśmy od zdefiniowania pojęcia RESURSU wpisującego się w problematykę wieku i zdatności użytkowej eksploatowanych urządzeń. W momencie osiągnięcia przez urządzenie resursu pomocna jest ocena stanu technicznego urządzenia. Przeprowadzone w jej ramach czynności pozwalają zakwalifikować urządzenie do ewentualnego remontu, modernizacji, wymiany lub w skrajnym przypadku do złomowania. Kolejne opracowania dotyczyły poszczególnych etapów oceny stanu technicznego ustrojów nośnych urządzeń transportu bliskiego. W tej części cyklu artykułów omówiona zostanie metoda wspierająca wybór miejsc do badań NDT oraz inne elementy oceny stanu technicznego, takie jak korozja, odkształcenia trwałe czy miejsca koncentracji naprężeń.
 • Prawidłowy wybór instalacji dźwigowej w istniejącym budynku – łatwy czy trudny? Ekspertyza – część 1/2 (41)
  W wielu budynkach mieszkalnych zainstalowane są dźwigi, które były wykonane według dawnych wymagań technicznych. Jednym ze sposobów na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i zmniejszenie poboru energii jest instalacja nowego dźwigu w istniejącym już szybie. Do zagadnienia można podejść na co najmniej dwa sposoby.
 • ZBUD tworzy nowoczesne rozwiązania transportu bliskiego …. Razem z portalem EUDT (44)
  Nadrzędnym celem działalności firmy jest umacnianie pozycji rynkowej w branży urządzeń transportu bliskiego.
 • Wpływ ferrytu DELTA na właściwości stali austenitycznych (48)
  Niewątpliwie powszechnie wykorzystywanymi zaletami stali nierdzewnych austenitycznych jest ich odporność na korozję oraz wysokie i niskie temperatury, trwałość czy efektywny wygląd. Stałe o strukturze austenitycznej zawierają mniejszy lub większy udział ferrytu delta w strukturze.
 • Przepisy europejskie dla urządzeń ciśnieniowych (PED) (52)
  W niniejszym opracowaniu przedstawiono normę PN-EN 13121 zharmonizowaną z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich od noszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych zbiorników z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym.
 • Zmiany otoczenia prawnego Urzędu Dozoru Technicznego (56)
 • Zdalne szkolenia – konkretne kwalifikacje (58)
 • Wydarzenia (60)

UDT Inspektor - cały wykaz czasopism