UDT Inspektor 2014/02

 • Aktualności (4-5)
  • Najważniejsze wydarzenia w UDT
   Bezpieczeństwo - Twój wybór, nowy serwis UDT poświęcony bezpieczeństwu technicznemu; Porozumienie trójstronne pomiędzy UDT, TDT i WST; Polityka przemysłowa Unii Europejskiej - gospodarczy Trójkąt Weimarski; Wiodące uczelnie techniczne w Polsce partnerami UDT we współpracy na rzecz bezpieczeństwa technicznego; III Forum Bezpieczeństwa Funkcjonalnego
 • Świat UDT (6-11)
  • UDT stawia na innowacje
   Proponujemy redefinicję inspekcji technicznej. To innowacyjne podejście do bezpieczeństwa technicznego w przemyśle procesowym. Korzyścią płynącą z tego rozwiązania jest wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i uzyskanie narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem technicznym na zupełnie nową skalę.
  • Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem
   Risk Based Inspection - metoda pozwalająca na zaplanowanie inspekcji na podstawie wyników analizy ryzyka; Planowanie inspekcji i badań na podstawie RBI; Badania nieniszczące NDT; Podejście pakietowe;
 • Głos eksperta (12-15)
  • Metody optymalizacji kolejności analizy węzłów HAZOP
   Opis systemu za pomocą macierzy relacji Boole'a i grafu skierowanego; Macierz relacji Boole'a; Graf przepływu informacji; Definicja optymalnej kolejności; Optymalna kolejność systemów acyklicznych; Optymalna kolejność systemów cyklicznych; Wyodrębnianie cykli; Kolejność w systemie z pseudoelementami; Kolejność wewnątrz cykli
 • Rozmowa dozorowa (16-17)
  • Rozmowa z dyrektorem Pionu Produkcji Piotrem Ruszkowskim Polimex-Mostostal
   Polimex-Mostostal w Siedlcach to nowoczesny producent konstrukcji stalowych.
 • Twoje bezpieczeństwo (18-19)
  • Wózki jezdniowe podnośnikowe - lista zagrożeń
 • Prawo UE (20-21)
  • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
   Nowa wersja Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 9 czerwca 2006 r. Zastosowanie postanowień dyrektywy obowiązuje od 29 grudnia 2009 r.
   Podstawowe zmiany i uzupełnienia wymagań zasadniczych; Procedury oceny zgodności maszyn; Normalizacja; Dokumenty pomocnicze; Zmiana dyrektywy
 • Bądź mądry przed szkodą, czyli nowy serwis UDT - www.eksploatacja.udt.gov.pl