UDT Inspektor 2014/04

 • Aktualności (4-5)
  • Najważniejsze wydarzenia w UDT
   Porozumienie o współpracy pomiędzy Urzędem Dozoru Technicznego i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - 11 lipca, Warszawa; Pierwsze posiedzenie Komitetu Odwoławczego w zakresie akredytacji i certyfikacji w obszarze odnawialnych źródeł energii - 5 sierpnia, Warszawa; Uroczyste wręczenie dyplomów uznania wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego - 4-5 września, Sędziszów, Konin; Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy UDT i Izbą Gospodarczą Gazownictwa - 11 września, Warszawa; Światowy standard bezpieczeństwa technicznego w Basell Orlen Polyolefins - 18 września, Płock; Nowe naklejki UDT na dozorowanych urządzeniach technicznych; "Inspektor" walczy o najwyższe laury
 • Świat UDT (6-7)
  • Ranking Lider Bezpieczeństwa Technicznego UDT
 • W cztery oczy (8-10)
  • "Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania" - rozmowa z Mieczysławem Borowskim, prezesem UDT
 • Głos eksperta (11-19)
  • Bezpieczeństwo techniczne w energetyce
  • Rola UDT w praktycznym wprowadzaniu rynku prosumentów
   Rola UDT w programie Prosument nierozerwalnie wiąże się z funkcją instytucji eksperckiej w branży zapewniania bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych. Głównym zadaniem UDT jest ocena zgodności urządzeń technicznych z odpowiednimi przepisami i specyfikacjami technicznymi w fazach projektowania, wytwarzania i eksploatacji.
  • OZE - akredytacja i certyfikacja
 • Rozmowa dozorowa (21-23)
  • Rozmowa z Przemysławem Kołodziejakiem, dyrektorem ds. technicznych w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach
 • Prawo (24-26)
  • Normalizacja polska w 90-lecie powstania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego