UDT Inspektor 2015/04

 • Wydarzenia (4-5)
  • Najważniejsze wydarzenia w UDT
   PSG sp. z o.o. - otwarcie laboratorium Badań Niszczących Połączeń Zgrzewnych Rur z PE - 30 czerwca, Łódź; Nowoczesne rozwiązania dla przemysłu wspólnym celem ARP i UDT - 16 lipca, Warszawa; UDT podpisał porozumienie o współpracy z PERN "Przyjaźń" SA - 24 sierpnia, Warszawa; Nowy portal branży dźwignicowej - www.dzwignice.info; UDT nagrodzony w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy - 30 września, Warszawa
 • Świat UDT (6-10)
  • Bezpieczne dzieciaki
   W myśl powiedzenia "za nic to jest, co umiesz, gdy nikogo nie nauczysz" od wielu lat prowadzone są specjalistyczne konferencje i szkolenia m.in. dla kadry zarządzającej, personelu technicznego i specjalistów BHP, mające na celu wzrost poziomu bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych w przemyśle i w ogólnodostępnych obiektach. Użytkownikami tych ostatnich są także dzieci i do nich właśnie skierowany jest nowy projekt - Akademia UDT dla Dzieci.
  • Bezpieczeństwo procesowe w eksploatacji urządzeń ciśnieniowych
   Rozwój cywilizacji jest nierozerwalnie związany z postępem technicznym, który można uznać za jego wyznacznik. Liczne wypadki śmiertelne, których przyczyną był niewłaściwy projekt, wytwarzanie lub eksploatacja, spowodowały, że państwa i społeczeństwa odpowiedziały na nowe zagrożenia utworzeniem odpowiednich przepisów i specyfikacji technicznych, a także instytucji, których zadaniem było wykonywanie inspekcji technicznych.
 • Głos eksperta (11-19)
  • Inteligentne rozwiązania techniczne w przemyśle
   W światowym przemyśle dokonuje się kolejny skok technologiczny, wykorzystujący potencjał połączonych siecią internetową maszyn i urządzeń. Nadając tej idei nazwę Przemysł 4.0, w wielu krajach mówi się o tzw. czwartej rewolucji przemysłowej.
  • Nowe możliwości raportowania wyników badań nieniszczących w konwencjonalnych badaniach ultradźwiękowych
   • Raportowanie w konwencjonalnych badaniach ultradźwiękowych
 • W cztery oczy (20-22)
  • Nowe usługi Laboratorium Dozoru Technicznego
   Wywiad z Waldemarem Chmielem, dyrektorem Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu, o najnowszych inwestycjach i bogatszej ofercie usług badawczych.
 • Rozmowa dozorowa (23-24)
  • ZBUD - dźwignice na Polskę i Europę
   Wywiad z Ryszardem Jędraszkiem, prezesem spółki ZBUD nominowanej do tytułu Lidera Bezpieczeństwa Technicznego 2015
 • Technika w praktyce (25-26)
  • Redukcja emisji NOx z gazów spalinowych metodą SNCR - projekt i budowa przemysłowej instalacji badawczej
   Projektowanie instalacji badawczej; Budowa i uruchomienie instalacji badawczej oraz wstępne badania procesu redukcji NO