UDT Inspektor 2016/02


 • Forum Nowoczesnej Produkcji CHEMSS 2016 (6)
  W dniach 13-14 kwietnia br. w Hotelu Westin w Warszawie odbyło się Forum Nowoczesnej Produkcji, organizowane przez firmę MMC Polska. Wydarzenie to umożliwiło pogłębioną debatę reprezentatywnego grona przedstawicieli zarządów  kluczowych spółek, reprezentantów  administracji rządowej oraz ekspertów produkcji i nowych technologii. Gośćmi honorowymi wydarzenia byli wiceminister Andrzej Piotrowski i wiceminister Michał Kurtyka z Ministerstwa Energii.
 • Nadzór inwestorski UDT-CERT (8)
  Nadzór inwestorski UDT-CERT to rzetelna opinia niezależnego eksperta i profesjonalne zarządzanie realizacją inwestycji. Tomasz Szczypiński z UDT-CERT przedstawia korzyści i specyfikę nowej usługi skierowanej do inwestorów.
 • RAMS - Metoda wyboru najlepszego rozwiązania projektowego (11)
  Problem eksploatacji zasobów na optymalnym poziomie niezawodności został szczegółowo przeanalizowany, w wyniku czego opracowano metodykę RCM, czyli utrzymanie ruchu zorientowane na niezawodność. Za dalsze rozszerzenie tej metodyki na pełny cykl życia instalacji i pozostałe obszary można uznać analizę RAMS, czyli: niezawodność, dostępność, obsługiwalność, bezpieczeństwo.
 • Bezpieczna obsługa dźwigów budowlanych towarowo-osobowych (14)
  Osoby, które obsługują lub konserwują dźwigi budowlane, muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje. W celu uzyskania zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi dźwigów budowlanych należy zdań egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Szczegółowa tematyka egzaminacyjna jest dostępna na stronie internetowej UDT.
 • Jubileuszowy bilans (18)
  Polska Izba Paliw Płynnych obchodzi jubileusz 25-lecia. O działalności Izby i jej flagowym produkcje - targach STACJA PALIW - opowiada Halina Pupacz, prezes PIPP.
 • Suwnice (20)
  • Przed rozpoczęciem eksploatacji
  • Niektóre zasady bezpiecznej eksploatacji suwnic