W numerze:

 • Rola UDT w planach rozwoju kraju (6)
  Rozmowa z dr inż. Andrzejem Ziółkowskim - Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego
 • Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń podlegających dozorowi technicznemu w placówkach medycznych (9)
  • Urządzenia ciśnieniowe
  • Urządzenia transportu bliskiego
 • Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego przez osoby niepełnosprawne (12)
  • Urządzenia dla osób niepełnosprawnych
   • Dźwigi schodowe
   • Czynniki związane z urządzeniem
   • Czynniki związane z lokalizacją i miejscem montażu urządzenia
  • Wykonanie i bezpieczeństwo użytkowania
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstw (16)
  • Ustawa o efektywności energetycznej
  • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa
  • Metodologia audytu
 • Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach (21)
  W poprzednim numerze biuletynu przedstawiono wyniki badań i analiz zjawiska obchodzenia stosowania urządzeń ochronnych do maszyn i osłon oraz jego wpływu na liczbę i ciężkość wypadków, które miały miejsce przy obsłudze maszyn. Analizy te pokazują, że skala zjawiska jest znacząca i ma duży udział w ogólnej liczbie wypadków. Uwidaczniają również, jakie znaczenie ma właściwe i skuteczne zapobieganie występowaniu tego zjawiska w przedsiębiorstwach. W tej części publikacji przedstawiona została prosta metoda, z jednej strony pozwalająca na przewidywanie, gdzie może nastąpić próba obejścia urządzeń ochronnych, a z drugiej - jak temu zdarzeniu zapobiec.