• Kalendarium wybranych wydarzeń branżowych (4)
 • Jakiej regulacji przemysłowej potrzebuje Polska? (5)
  • Co to jest regulacja przemysłowa?
  • Skąd się wzięła polska regulacja przemysłowa?
  • Co wiemy o naturze regulacji przemysłowej?
  • Potrzeba dobrej regulacji w Polsce
 • IV Konferencja UDT - relacja (7)
  19 stycznia 2017 r. w Warszawie odbyła się IV Konferencja UDT "Nauka, technika, gospodarka - doświadczenia i perspektywy rozwoju"
 • Rurociągi przesyłowe. Metoda punktowa oceny ryzyka względnego (9)
  • Co złego może się wydarzyć? W którym miejscu będzie kolejna awaria rurociągu i kiedy ona nastąpi?
  • Jakie są metody szacowania ryzyka rurociągów? Czy można je stosować do każdego rurociągu niezależnie od rodzaju transportowanego produktu?
  • Jak należy rozumieć termin: "metoda punktowa"? Czy to znaczy, że szacuje się ryzyko tylko w wybranych punktach na rurociągu?
  • Dlaczego mówimy "ryzyko względne"?
  • Jak wygląda proces oceny ryzyka rurociągów metodą punktową?
  • Czy są jakieś ważne założenia wynikające z metodologii, na które Zespół Oceniający powinien zwracać uwagę podczas wykonywania oceny ryzyka rurociągów?
  • Dlaczego warto przeprowadzić ocenę ryzyka gazociągów i ich infrastruktury metodą punktową opracowaną przez UDT-CERT?
  • Co to są obszary o umiarkowanych skutkach?
  • Czy promień strefy potencjalnego oddziaływania jest tożsamy z szerokością strefy kontrolowanej dla gazociągów?
  • Analiza ryzyka rurociągu i co dalej?
  • Czy ocena ryzyka powinna być aktualizowana?
  • A jak wygląda częstotliwość oceny ryzyka rurociągów w innych krajach?
  • Czy operator rurociągu musi się wcześniej przygotowywać do takiej analizy?
  • Czy metoda punktowej oceny ryzyka względnego była sprawdzona praktycznie na polskich rurociągach?
 • Wytyczne UDT nr 1/2015 (14)
  Dokument odniesienia w zakresie diagnostyki i oceny trwałości eksploatacyjnej elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania. Wytyczne opisują zasady diagnostyk i oceny trwałości eksploatacyjnej elementów pracujących w warunkach pełzania. Dokument może być udostępniony wszystkim zainteresowanym, którzy współpracują z UDT w zakresie oceny trwałości eksploatacyjnej elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania.
  • Zakres stosowania opracowania
  • Ogólny opis struktury dokumentu
  • Pomiary i badania w celu oceny stanu elementu
 • Butle LPG (20)
  Szacuje się, że z butli z gazem płynnym korzysta ponad 5,5 mln gospodarstw domowych w Polsce. W zdecydowanej większości to źródło energii jest wykorzystywane do zasilania kuchenek gazowych i grilli. Niewłaściwa eksploatacja, zwłaszcza nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy przyłączaniu butli do urządzeń gazowych, jest powodem wielu nieszczęśliwych wypadków, również śmiertelnych.
 • Urządzenia pod dozorem technicznym w leśnictwie (23)
  • Dozór techniczny
  • Obsługa i konserwacja
  • Naprawy i modyfikacje
 • Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna (26)
  W latach 2010-2014 w zakładach produkujących wyroby tartaczne i z drewna 508 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 51 poniosło śmierć, a 257 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z kontroli PIP w związku z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy były jednym z argumentów za uruchomieniem projektu "Ograniczenie zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna", który inspekcja pracy realizuje w latach 2016-2018.
 • Konferencje techniczne UDT (29)