• Smart means Poland. UDT na targach Hannover Mease (6)
  W dniach 24-28 kwietnia odbyły się największe na świecie targi przemysłowe w Hannowerze. W tym roku Polska była partnerem narodowym targów. W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego na czele z Prezesem UDT Andrzejem Ziółkowskim.
 • Bezpieczeństwo jako czynnik stymulacji rozwoju gospodarczego (8)
  22 marca 2017 r. w gmachu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja "Bezpieczeństwo jako czynnik stymulacji rozwoju gospodarczego" zorganizowana wspólnie przez SGH i UDT.
 • Poprawa bezpieczeństwa dźwigów osobowych (10)
  Polskie przepisy dotyczące poziomu bezpieczeństwa montowanych dźwigów osobowych, popularnie zwanych windami, zbliżono do wymagań obowiązujących w Unii Europejskiej jeszcze na początku lat 90. Od tamtej pory dźwigi są tak budowane, aby eliminować wszelkie przewidywalne zagrożenia. Urządzenia wcześniejsze, dźwigi z lat 70. i starsze, nie były jeszcze budowane zgodnie z takimi standardami.
 • Przyczyny wypadków związanych z eksploatacją i konserwacją dźwigów w latach 2010-2016 (12)
  W przypadku urządzeń technicznych ogólnie dostępnych, takich jak dźwigi osobowe i osobowo-towarowe, zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkownikom jest zadaniem szczególnym, realizowanym przede wszystkim na etapie projektowania.
 • Bezpieczna konserwacja i naprawa dźwigów (15)
  W IV edycji kampanii "Bezpieczeństwo - Twój wybór" prezentujemy zasady bezpiecznej konserwacji i naprawy dźwigów osobowych, osobowo-towarowych i towarowych. Kampania została opracowana we współpracy z Polskim Stowarzyszenie Producentów Dźwigów (PSPD) i stanowi materiał prewencyjno-szkoleniowy dla osób zajmujących się montażem, konserwacją, naprawą i modernizacją dźwigów.
 • Drony wspomagają badania urządzeń transportu bliskiego (20)
  Po próbach zastosowania dronów do inspekcji urządzeń ciśnieniowych, próbach, które dały wynik pozytywny, przyszedł czas na sprawdzenie zastosowania dronów do inspekcji urządzeń transportu bliskiego. Dość pokaźne wymiary takich urządzeń jak żurawie wieżowe czy suwnice nasuwają skojarzenie, że inspektor ma w dzisiejszych czasach możliwość zbadania tych wysokich konstrukcji z powietrza. Przyglądając się bliżej żurawiom wieżowym, możemy zauważyć, że niektóre modele są tak zbudowane, że zapewniają dostęp do kabiny operatora, lecz nie jest łatwe dokładniejsze obejrzenie wysięgnika ze względu na brak podestu inspekcyjnego. W takiej sytuacji ocena wizualna jest utrudniona, "chodzenie" po kratownicy wymaga zdolności alpinistycznych.
 • Dobry zawód: technik urządzeń dźwigowych (21)
  Rozmowa z Tadeuszem Popielasem, Sekretarzem Generalnym Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów.
 • Regulacje prawne (23)
  • Zmiana ustawy o dozorze technicznym
  • UDT uzna kwalifikacje w zawodach regulowanych
  • Nowe rozporządzenie ws. zasadniczych wymagań dotyczących stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
  • Tekst jednolity ustawy o ochronie przeciwpożarowej
  • Monter rusztowań z testem umiejętności
  • Nowe rozporządzenie ws. stażu adaptacyjnego i testu umiejętności
  • Zmiana rozporządzenia ws. bhp podczas eksploatacji maszyn do robót ziemnych
  • Wydawanie świadectwa pracy - nowe zasady od 1 stycznia 2017 r.
  • Nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
 • Rynek wtórny branży dźwignicowej - szansa czy zło konieczne dla polskiej gospodarki? (24)
  Wywiad ze Stanisławem Świderskim, redaktorem naczelnym portalu dźwignice.info i właścicielem firmy CEBARYD, zajmującej się badaniem rynku dźwignicowego
 • Dźwigi. Bieżące informacje dotyczące norm zharmonizowanych (28)
  Aktualny stan wiedzy technicznej wytyczają normy zharmonizowane. Norma zharmonizowana to specyfikacja techniczna przyjęta przez jedną z europejskich instytucji normalizacyjnych. Gdy norma zharmonizowana zostanie przyjęta, musi zostać wdrożona do zbioru norm krajowych państw członkowskich. Wówczas wszystkie dotychczas obowiązujące normy dotyczące tego samego zagadnienia muszą zostać wycofane. Normy zharmonizowane posiadają bardzo szczególną cechę.
 • III Forum Nowoczesnej Produkcji (30)
  W dniach 5-6 kwietnia br. w hotelu Westin w Warszawie odbyła się III edycja Forum Nowoczesnej Produkcji, organizowana przez firmę MMC Polska. Forum to unikalna platforma rozmów, wymiany wiedzy, opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami zarządów największych spółek, reprezentantami administracji centralnej oraz ekspertami produkcji i nowych technologii.