Aktualny numer magazynu to jak zwykle ogromna dawka wiedzy. Oprócz obszernych materiałów dotyczących termowizji, łączności czy taktyki ratowniczej w numerze znalazł się również wyjątkowy wywiad z przewodnikiem psa ratowniczego. Ponadto wydanie uzupełnia wiele innych, bardzo ciekawych artykułów stworzonych przez wybitnych praktyków

 • Wielkości i jednostki stosowane w ochronie radiologicznej (6)
  Podstawowym zadaniem ochrony radiologicznej jest ograniczenie narażenia na promieniowanie jonizujące. Dotyczy to zarówno osób zawodowo narażonych, jak i ogółu ludności.
 • Kamera termowizyjna jako instrument wspomagający działania straży pożarnych (14)
  Termowizja opiera się na zjawisku detekcji niewidzialnego promieniowania podczerwonego. Każde ciało znajdujące się w temperaturze większej od zera bezwzględnego emituje promieniowanie podczerwone, zwane również promieniowaniem cieplnym. Promieniowanie podczerwone ma podobne właściwości jak światło. Ale występują również różnice.
 • Możliwości konfiguracyjne cyfrowych urządzeń radiotelefonicznych (22)
  W poprzednim artykule z cyklu (zamieszczonym w numerze 5/2018) opisano szereg podstawowych funkcjonalności analogowych urządzeń radiotelefonicznych. Natomiast rynek radiokomunikacji profesjonalnej kształtują tak naprawdę urządzenia cyfrowe.
 • Ćwiczenia zgrywające na gruzowisku w Świdniku, woj. lubelskie (30)
  Realizując polecenie Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, st. brygadiera Grzegorza Alinowskiego, dotyczące zorganizowania ćwiczeń sprawdzających przygotowanie podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych. 25 czerwca 2018 roku na terenie wyburzanej hali sportowej w Świdniku przeprowadzono manewry dla wybranych sił i środków z terenu woj. lubelskiego.
 • Perspektywy rozwoju środków zmniejszających palność (34)
  Całkowite wyeliminowanie materiałów palnych z naszego otoczenia nie jest możliwe, dlatego podejmowane są kolejne próby zmniejszenia palności tego, co nas otacza, aby zagrożenie pożarowe było jak najmniejsze.
 • Zastosowania dronów w działaniach PSP (42)
  W obecnym świecie rynek bezzałogowych pojazdów latających rozwija się w ogromnym tempie. Nikogo nie trzeba przekonywać, że liczba produkowanych i sprzedawanych urządzeń z roku na rok jest coraz większa. Widać to w doniesieniach prasowych, czasopismach różnych branż lub po prostu wyglądając za okno.
 • Pies ratownik (50)
  O podstawach pracy ratowniczej z psem z ekspertem w tej dziedzinie – Anną Hermińską – rozmawia przyszły ratownik psa ratowniczego Regina Zaworska-Kulczyk.
 • Samochody pożarnicze zaprezentowane na IFRE-EXPO 2018 w Kielcach (56)
  7-9 czerwca br. na terenach wystawowych odbyły się po raz drugi Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych IFRE-EXPO 2018. Zaprezentowano na nich różnego rodzaju sprzęt pożarniczy i ratowniczy niezbędny do prowadzenia szeroko rozumianych działań ratowniczych. Liczba wystawców była jednak mniejsza niż w roku ubiegłym.
 • Ćwiczenia powiatowe w innej odsłonie (70)
  Każdy strażak zarówno Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej powinien nieustannie podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w ćwiczeniach. Wiedza raz zdobyta na kursie podstawowym lub innych specjalistycznych szkoleniach kilka lub kilkanaście lat temu wymaga co jakiś czas „odświeżenia” oraz przypomnienia sobie niektórych elementów w praktyce. Dlatego niezwykle istotny jest czynny udział w manewrach ratowniczych.
 • XXVI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO (81)
  Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO, który odbył się 4-7 września w Targach Kielce, przeszedł do historii jako wystawa, która zgromadziła 624 firmy z 31 krajów.
 • Wydarzenia
  • Na straży orlego gniazda (76)
   Zakładowa Straż Pożarna Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN w Płocku to największa w Polsce jednostka straży pożarnej ze wszystkich działających w zakładach chemicznych. W bieżącym roku obchodzi ona jubileusz 55-lecia powstania. Została utworzona w 1963 roku jako Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna. Jej pierwszym samochodem pożarniczym był Star 20 typu GM-8, który został wypożyczony z Rafinerii Nafty Czechowice-Dziedzice.

 W Akcji - cały wykaz