Najnowsze wydanie magazynu „W Akcji” tradycyjnie poświęcone zostało ciekawym tematom z wielu dziedzin. Zachęcamy do zapoznania się artykułami na temat biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, wybuchowych pozostałości wojny i komunikacji w działaniach ratowniczych w KSRG. Ponadto czytelników z pewnością zainteresuje materiał o nowoczesnych drabinach Magirus we flocie PSP.

 • Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Czy „bierność” się opłaca? (6)
  Coraz większa świadomość społeczeństwa przekłada się wymiernie na zmniejszenie liczby zaprószeń ognia. Co jednak w sytuacji, gdy do pożaru już dojdzie? Jaką rolę odgrywają wówczas bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe?
 • Wybuchowe pozostałości wojny. Co powinien wiedzieć o nich strażak OSP i PSP? (14)
  Mimo upływu dziesięcioleci, ERW nadal stanowią olbrzymie zagrożenie dla życia i zdrowia, zarówno potencjalnych znalazców, osób postronnych, jak i funkcjonariuszy służb ochrony porządku publicznego oraz służb ratowniczych.
 • Klasyfikacja przyczyn pożarów – cz. II (22)
  W I części artykułu dokonano ogólnego omówienia przyczyn pożarów i scharakteryzowano zjawiska fizyczne, wydzielone w obrębie podstawowych grup przyczyn pożarów. Przedmiotem II części artykułu są reakcje chemiczne, samozapalenia i podpalenia.
 • Ratownictwo lodowe. Z dala od brzegu (30)
  Może wydarzyć się sytuacja, w której do załamania się tafli lodu dojdzie na tyle daleko od brzegu, że zasięg lin asekuracyjnych nie wystarczy, aby ratownicy asekurowani z brzegu byli w stanie dotrzeć do poszkodowanego. Rodzi się pytanie: co wtedy?
 • KSRG Komunikacja w działaniach ratowniczych (36)
  Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Niniejszy artykuł stanowi zarys organizacji działań ratowniczych oraz komunikacji i systemów łączności ratowników.
 • Nowoczesne drabiny Magirus we flocie PSP (42)
  W 2018 r. po raz pierwszy od powołania PSP zakupiono rekordową liczbę 38 drabin. W artykule omówiono pięcioprzęsłową ciężką drabinę hydrauliczną Iveco Magirus M42L o wysięgu 40 metrów (SCD-40).
 • Artykuł promocyjny
  Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego na podwoziu MAN TGM 13.290 (50)
 • Samochody i sprzęt na targach „Florian 2018” w Dreźnie (52)
  11-13 października 2018 r. na terenach wystawowych w Dreźnie odbyły się 18. Targi Pożarnicze „Florian” pod nazwą „Ochrona przed pożarami, katastrofami i klęskami żywiołowymi”. Tematem wiodącym targów był jubileusz 60-lecia utworzenia Urzędu ds. Obrony Cywilnej przy Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
 • Czy praca w strefach wybuchowych jest bezpieczna? (66)
  Czym jest strefa zagrożona wybuchem? W jaki sposób prowadzić w niej działania? Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, w którym zostaną omówione przytoczone zagadnienia.
 • Bierny świadek w ujęciu psychologicznym (70)
  Czasami dochodzi do sytuacji, w których ludzie są obojętni i nie udzielają pierwszej pomocy poszkodowanemu. Dlaczego nie reagują, pomimo posiadanej podstawowej wiedzy i ciążącej na nich odpowiedzialności karnej?

 W Akcji - cały wykaz