Czas wakacji, czas pandemii, czas politycznych wyborów – wszystkie te istotne sprawy nie zmieniają jednego: zapotrzebowania na wysokiej jakości ratownictwo. Dlatego Czytelnik z pewnością z zainteresowaniem zajrzy na łamy magazynu, gdzie przeczyta choćby o wypadkach z dużą liczbą poszkodowanych czy też o systemach bezpieczeństwa w  pojazdach. Artykuły dadzą zastrzyk wiedzy w czasie, gdy społeczeństwo intensywnie podróżuje i korzysta z wakacyjnej pogody, znużone obostrzeniami wynikającymi z zagrożeń koronawirusem. Przyda się też odświeżenie wiedzy dotyczącej kierowania zdarzeniami. Trudna sztuka dowodzenia niewątpliwie wymaga ciągłego doskonalenia i powracania do tematu. Dzięki sprawdzonym, wieloletnim autorom, po raz kolejny otrzymamy dawkę użytecznej wiedzy z dziedziny wyposażenia. Zachęcamy do lektury artykułów o pojazdach pożarniczych poza granicami naszego kraju, jak też o gaśnicach. Wśród istotnych rozważań znajdziemy też nieco informacji na temat sprzętu do ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym. Pamiętając też o tym, że dobry ratownik dba również o siebie, poświęćmy chwilę lekturze na temat stresu. Polecamy również gorąco artykuł poświęcony fotowoltaice, w którym Autor przybliża Czytelnikom wyniki badań zagranicznych, pozwalających na uzyskanie odpowiedzi na kilka pytań o bezpieczeństwo działań narzucających się wprost z praktyki ratowniczej.

 • Temat numeru
  • Wyposażenie ratownika do wykonywania zadań ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym (10)
   W przypadku ratownictwa wysokościowego nie tylko sprzęt ma ogromne znaczenie. Należy pamiętać również, że bez praktycznych ćwiczeń i kursów nie powinno się podejmować działań na wysokości, gdyż ratownik odpowiada nie tylko za swoje bezpieczeństwo, ale również poszkodowanego.
  • Detekcja w przestrzeniach zamkniętych oraz wewnątrz pomieszczeń (17)
   Podczas większości działań ratowniczo-gaśniczych, nie tylko w przypadku Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno- Ekologicznego, sprzęt pomiarowy odgrywa niezwykle istotną rolę. Pozwala on na szybsze i bezpieczniejsze zrealizowanie interwencji.
 • W Akcji
  • Po pierwsze: plan ewakuacji (14)
   Przystępując do prac na wysokości, warto pamiętać o ustaleniu skutecznego planu ratunkowego.
  • Sprzęt – czy to wystarczy do wykonywania ratownictwa wodnego? (24)
   Ratownictwo wodne to nie tylko czynności ratownicze czy sprzęt, który jest do tego przeznaczony. To także kwestia regulacji prawnych oraz określenia, kto może wykonywać zawód ratownika wodnego.
  • Przyziemne wyzwania energii ze słońca (32)
   Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne, a wśród nich fotowoltaika. Produkcja prądu z promieni słonecznych niesie ze sobą wiele korzyści. Dla strażaków natomiast oznacza dodatkowe wyzwania oraz zagrożenia.
  • SRS – bezpieczeństwo pasażerów a bezpieczeństwo działań ratowniczo-gaśniczych – część 1 (42)
   Producenci samochodów prześcigają się we wprowadzaniu coraz to nowych systemów bezpieczeństwa i coraz większej liczby poduszek mających zwiększyć szanse na przeżycie podróżujących samochodem podczas wypadku drogowego. Różnorodność konstrukcji, liczba typów, modeli i rozwiązań poszczególnych producentów przysparzają wielu pytań ratownikom podczas działań i szkoleń z zakresu ratownictwa technicznego.
  • Zdarzenia z udziałem dużej liczby osób poszkodowanych (51)
   Okres letni to czas wzmożonej liczby przejazdów wakacyjnych. Busami, autobusami oraz pociągami podróżuje o wiele więcej osób. Można również zauważyć wzrost częstości kursowania tego typu środków transportu. Wypadki z udziałem takich pojazdów to nie lada wyzwanie dla służb ratowniczych. Priorytetem są prawidłowo przeprowadzone rozpoznanie pod kątem potencjalnych zagrożeń i kwalifikacja osób poszkodowanych do odpowiednich „kategorii” na podstawie poniesionych obrażeń.
  • Kierowanie działaniami ratowniczymi (58)
   Kierowanie działaniami ratowniczymi jest nieodzownym elementem sprawnie prowadzonych akcji ratunkowych. Tematycznie obszar ten obejmuje całe spektrum zagadnień składających się na łączny kształt opisywanego wątku, gdzie każdy z elementów stanowi integralną część składową tematyki.
  • Polska pożarnicza motoryzacja w Mjkanmie (62)
   W 2016 roku Mjanma została włączona do listy krajów priorytetowych polskiej współpracy rozwojowej. Dzięki stosownym umowom mogła dostarczyć do tego odległego kraju m.in. 25 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz 14 ciężkich samochodów ratownictwa technicznego z żurawiem i urządzeniem holowniczym.
  • Stres w pracy strażaka ratownika (71)
   Praca stanowi dla człowieka źródło dochodu i satysfakcji. Poczucie wyczerpania psychofizycznego oraz nadmiernego zawodowego obciążenia powstaje na skutek przyjmowania na siebie lub nakładania przez pracodawcę zbyt dużego zakresu obowiązków w stosunku do indywidualnych możliwości.
  • Podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnice przenośne (76)
   Aby nie dopuścić do rozszerzania się małych źródeł ognia, należy dążyć do jak najszybszego ich ugaszenia. Do tego celu służą różne przyrządy gaśnicze, spośród których najczęściej stosowane są gaśnice przystosowane do natychmiastowego użycia.

 W Akcji - cały wykaz