• Temat numeru
  • Zdalna detekcja w PSP (7)
   W zdarzeniach, w których możliwa jest emisja substancji niebezpiecznej do atmosfery, zawsze pojawia się obawa o bezpieczeństwo ratowników, którzy muszą przystąpić do działań. Mają im w tym pomóc urządzenia do zdalnej detekcji skażeń. W Polsce najpopularniejszy jest system Rapid, który wykorzystuje się zarówno do zabezpieczania imprez masowych, jak i w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
  • Skażenia promieniotwórcze – czym są i jak je rozpoznać? (12)
   Promieniowanie jest obecne z nami od zawsze i pomimo naszych największych starań nie wyeliminujemy go. Artykuł przedstawia podstawowe pojęcia z zakresu radiologii, sposób ich detekcji, a także opisuje zagrożenia, jakie niosą ze sobą poszczególne rodzaje promieniowania.
 • W Akcji
  • Niebezpieczne substancje chemiczne (18)
   Setki chemikaliów wytworzonych przez człowieka jest stosowanych w produktach, które używamy każdego dnia, a więc jesteśmy narażeni na działanie dużej ilości substancji chemicznych. Niektóre z nich uważa się za niebezpieczne dla zdrowia człowieka i środowiska.
  • Przyczyny pożarów w pojazdach samochodowych – część III (26)
   Wszystkie ujawnione na miejscu oględzin pojazdu ślady muszą zostać zabezpieczone. Głównym sposobem zabezpieczenia zgromadzonych informacji na pogorzelisku jest protokół oględzin. Powinien on zawierać szczegółowe dane z przeprowadzonych czynności.
  • Ratownictwo w obliczu zagrożenia powodziowego (32)
   Wydawać by się mogło, że żywioł wody to sprzymierzeniec strażaków, który pomaga im w walce z innym żywiołem, czyli ogniem. Jednak, jak sama nazwa wskazuje, woda jako żywioł bywa nieprzewidywalna i nieraz to właśnie z nią muszą się zmagać strażacy, a w ramię w ramię z nimi inne służby ratownicze. Lokalne podtopienia i powodzie bardzo często łączą się z licznymi stratami materialnymi, a nieraz nawet i ofiarami w ludziach.
  • Wyposażenie ratowników do realizacji zadań wysokościowych (38)
   Ratownictwo wysokościowe jest realizowane przez wiele organizacji w Polsce. Również strażacy muszą umieć odpowiednio dobrać sprzęt, zarówno ten indywidualny, jak i zespołowy. W związku z tym niniejszy artykuł stanowi omówienie wyposażenia ratowników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa wysokościowego.
  • Nowe technologie a systemy przeciwpożarowe (42)
   Nasze domostwa i miejsca pracy wypełniają coraz powszechniej różnorakie systemy bezpieczeństwa, w tym systemy przeciwpożarowe. Potrzeba bezpieczeństwa to w końcu jedna z pierwszorzędnych potrzeb ludzkich. Każdy z nas chciałby czuć się bezpiecznie we własnym domu czy w pracy. Do realizacji tego celu niezbędne są inwestycje w różnorodne systemy, których instalacja jest nakazana zazwyczaj prawnie lub wynika z analizy ekonomicznej.
  • Istota kierowania działaniami ratowniczymi (48)
   Kierowanie działaniami ratowniczymi stanowi złożony proces wymagający od funkcyjnego pełniącego rolę kierującego działaniem ratowniczym (KDR) wiedzy obszarowo bardzo rozległej i wykraczającej niejednokrotnie poza wiedzę typowo pożarniczą. Na taki stan rzeczy nakłada się wiele czynników, m.in. charakter i rozmiar zdarzenia, rodzaj sił i środków (SIS) oraz podmiotów biorących udział w zdarzeniu.
  • Szkoła Specjalistów Pożarnictwa – część II (52)
   Druga część artykułu przedstawia możliwości szkoleniowe Szkoły Specjalistów Pożarnictwa w Grupie, a także prezentuje wykorzystywane w tym celu trenażery.
  • Nowoczesne podnośniki pożarnicze w polskich strażach pożarnych (59)
   Pożary zbiorników z etyliną w Rafinerii Trzebinia w 2002 roku i w Rafinerii Gdańskiej w roku 2003, a także specyfika zakładów dużego ryzyka, takich jak rafinerie czy zakłady petrochemiczne, powodują konieczność posiadania przez Zakładowe Straże Pożarne nowoczesnego i najlepszego, z uwagi na parametry techniczno-taktyczne, sprzętu o bardzo dużej wydajności w tym samochodów pożarniczych.
  • Techniczny rozwój samochodów pożarniczych – część 1 (71)
   Dzisiaj, kiedy widzimy pędzące do pożaru ulicami miast i wsi czerwone samochody wyposażone w nowoczesny specjalistyczny sprzęt pożarniczy, nie zastanawiamy się, jak dawniej strażacy gasili pożary, jakiego sprzętu używali do tego celu, jakiego koloru był ten sprzęt. Ogień był najgroźniejszym z żywiołów, jaki od najdawniejszych czasów zagrażał człowiekowi. Nie było przed nim ratunku, zabierał wszystko, co spotkał na swojej drodze, zarówno dobytek, jak i życie ludzkie.

W Akcji - cały wykaz