• Temat numeru
  • Wykorzystanie urządzeń gaśniczo-tnących w pracy strażaka (9)
   W niniejszym artykule zostanie zaprezentowana możliwość wykorzystania urządzeń gaśniczo-tnących w pracy strażaka, a także korzyści wynikające z ich zastosowania na przykładzie metody szwedzkiej. Zaprezentowane zostaną także trzy zdarzenia, w których zostały użyty urządzenia gaśniczo-tnące.
 • Artykuł promocyjny
  • Synchronizowane dyski sygnalizacyjne S-Flare do świetlnego oznaczania miejsc wypadków (22)
   Gdy praca i bezpieczeństwo zależą od niezawodnego oświetlenia, nie warto stawiać na kompromisy. Dużą popularnością wśród polskich strażaków cieszą się dyski sygnalizacyjne, którymi są znakowane miejsca wypadków, drogi ewakuacji oraz lądowiska śmigłowców LPR. Ich zastosowanie umożliwia rozwiązanie licznych problemów braku oświetlenia sygnalizacyjnego dla miejsc niebezpiecznych i przeszkód drogowych.
 • W Akcji
  • Prąd elektryczny jako zagrożenie dla strażaków (16)
   Służba pełniona przez strażaków wiąże się z wieloma zagrożeniami, które czyhają na każdym kroku. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że jednym z nich jest prąd elektryczny, z którym wydawałoby się, że strażacy nie mają styczności. Jednak w praktyce prawie każda podejmowana przez nich interwencja związana jest bezpośrednio lub pośrednio z zagrożeniem, jakie stwarza elektryczność. Dlatego niezwykle ważna jest świadomość niebezpieczeństwa, którą musi posiadać każdy strażak.
  • Wpływ THT na bezpieczeństwo przesyłu gazu ziemnego (24)
   Powszechne wykorzystanie gazu ziemnego w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych powoduje, że jest to medium, z obecnością którego strażacy muszą liczyć się podczas większości pożarów.
  • Efektywność dekontaminacji wstępnej (29)
   Od wielu lat dyskutuje się, czy dekontaminacja wstępna jest skuteczna i w pełni wystarczająca. Natomiast w opiniach ekspertów oraz w dostępnej literaturze można znaleźć rekomendowane sposoby przeprowadzenia dekontaminacji. Zabiegi dekontaminacyjne powinny być przeprowadzane w sposób dwuetapowy – pierwszy etap to dekontaminacja wstępna, a drugi to dekontaminacja właściwa.
  • Przyczyny powstawania pożarów urządzeń i instalacji elektrycznych – cz. 1 (34)
   Co roku w Polsce wybucha około 8000 pożarów spowodowanych wadami wykonania instalacji i urządzeń elektrycznych lub ich niewłaściwą eksploatacją. Należy pamiętać, że źle wykonane, niesprawne lub nieprawidłowo użytkowane urządzenia i instalacje elektryczne stanowią bardzo duże ryzyko powstania pożaru.
  • Automatyczna detekcja celów jako przyszłość działań poszukiwawczo-ratowniczych wspomaganych przez bezzałogowe systemy powietrzne (40)
   Bezzałogowe statki powietrzne są wykorzystywane do wspierania misji humanitarnych i ratowników w wielu sytuacjach kryzysowych. Wielokrotnie wykazano ich potencjał do wykonywania zdjęć z powietrza służących dalszej analizie zagrożeń pożarowych oraz poprawie bezpieczeństwa strażaków. Celem publikacji jest pokazanie możliwości zastosowania BSP w usprawnieniu działań poszukiwawczo-ratowniczych prowadzonych na terenach otwartych. Sugerowanym kierunkiem rozwoju techniki w tym obszarze jest wdrażanie jak najbardziej zautomatyzowanych systemów rozpoznawania obrazu, opartych na sztucznej inteligencji.
  • Specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego CBRNEmed (46)
   Możliwość wykorzystania materiałów niebezpiecznych pochodzenia chemicznego (C), biologicznego (B), radiacyjnego/nuklearnego (R/N) w celach terrorystycznych i w czasie konfliktów zbrojnych to aktualnie jedno z największych zagrożeń cywilizacyjnych. Współcześnie system ratownictwa medycznego nie jest odpowiednio przygotowany na tego typu zagrożenia.
 • Artykuł promocyjny
  • Zaawansowane terminale typu Hytera multimode dla łączności krytycznej (53)
   Świat wkroczył w erę inteligentnej łączności, w której pojawiają się systemy: Internetu rzeczy, VR, AR i sztucznej inteligencji (SI). Ponieważ zapotrzebowanie na mobilne biura i wysokiej jakości szerokopasmowe usługi transmisji danych nieustannie rośnie wśród użytkowników łączności krytycznej, oczywistym jest, że tradycyjne wąskopasmowe radiotelefony PMR nie będą już w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb.
 • Wydarzenia
  • Spała 2021. XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa magazynu „W Akcji” (54)
   23-24 września miała miejsce Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pożary wewnętrzne, HAZMAT i CBRNE” organizowana przez czasopismo „W akcji”. Odbyła się ona w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Zacisze” w Spale. Jak co roku jesteśmy wdzięczni uczestnikom za tak liczne przybycie i aktywny udział w szkoleniach.
 • W Akcji
  • Dokumentacja działań ratowniczych (57)
   Każde działanie ratownicze po zakończeniu wymaga sporządzenia stosownej dokumentacji, potwierdzającej zaistnienie, okoliczności oraz zasadność prawną przeprowadzonych działań.
  • Pożarnicze samochody przyszłości (60)
   Najpóźniej w 2035 roku w Unii Europejskiej powinny zostać sprzedane ostatnie nowe samochody z napędem spalinowym. Docelowo cały transport ma być zeroemisyjny do 2050 roku. Co to oznacza w kontekście samochodów pożarniczych?
  • Techniczny rozwój samochodów pożarniczych – cz. 2 (72)
   Na przestrzeni ponad 100 lat od wprowadzenia na wyposażenie straży pożarnych pierwszych samochodów pożarniczych zmieniło się ich przeznaczenie, wyposażenie, typy i rodzaje, masy oraz rodzaj zastosowanego napędu do podwozi przeznaczonych do zabudowy pożarniczej. W ciągu tych ponad 100 lat samochody pożarnicze zarówno w części podwoziowej, jak i nadwoziowej przeszły prawdziwą ewolucję techniczno-technologiczną.

W Akcji - cały wykaz