• Artykuł Promocyjny
  • Znaczenie szkoleń i sprawności fizycznej (5)
   Ci, którzy codziennie dokonują wyjątkowych rzeczy w pracy, potrzebują czegoś więcej niż zwyczajne ćwiczenia.
  • Hytera E-pack 100 – innowacyjny przemiennik mobilny DMR dla łączności kryzysowej (27)
   Zapewnienie łączności w przypadku sytuacji kryzysowych od zawsze było wyzwaniem dla sieci radiowych. W przypadku dużych zniszczeń (np. wichury, powodzie, rozległe pożary) istniejące sieci PMR ulegają zazwyczaj uszkodzeniu i nie są w stanie zapewnić dostępu do usług głosowych. Dla sprawnego działania Służb Bezpieczeństwa Publicznego wymagane jest posiadanie efektywnej i przede wszystkim sprawnej sieci łączności.
  • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w tunelach drogowych. Sprawdzone rozwiązanie (49)
   Zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym jest kluczowym aspektem w utrzymaniu maksymalnego poziomu zabezpieczenia od ognia oraz pożaru zarówno dla ludzi, jak i obiektów. W przypadku tuneli drogowych jest to jedno z najważniejszych ogniw systemu prewencji i ewentualnej akcji gaśniczo-ratowniczej koncentrującej się na ochronie życia i zdrowia uczestników oraz ratowników, ale również na utrzymaniu zdolności utrzymania tunelu w sieci połączeń drogowych.
 • Temat numeru
  • Pułapki wodne w działaniach gaśniczych (7)
   Zagrożenie wynika z faktu podejmowania przez strażaków słusznej decyzji co do schładzania warstwy gorącej w pomieszczeniu objętym pożarem, ale z drugiej strony sprzymierzeńcem w tym zamiarze taktycznym nie jest znaczne zwiększanie swojej objętości przez parująca wodę (nawet ponad 1700 razy).
 • W Akcji
  • Identyfikacja czynnika biologicznego (15)
   W przypadku ataku bioterrorystycznego podstawą jest wykrycie takiego zdarzenia oraz szybka i precyzyjna identyfikacja patogenu chorobotwórczego.
  • Ratownictwo techniczne na nowo (21)
   Po 8 latach, w październiku 2021 roku, aktualizacji doczekały się Zasady organizacji ratownictwa technicznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Celem artykułu jest przedstawienie nowych zasad oraz tego, co się w nich zmieniło względem poprzedniej wersji
  • Przecierając szlaki w CNBOP-PIB (31)
   W artykule szczegółowo zostały opisane doświadczenia z przygotowania samochodu mające na celu dostosowanie go do obowiązujących w Polsce norm na potrzeby uzyskania świadectwa CNBOP-PIB.
  • Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym szczegółowej organizacji KSRG (37)
   Kierowanie działaniami ratowniczymi jako obszar wiedzy tematycznej opisywany jest przez szereg regulacji prawnych rangi ustaw i rozporządzeń oraz dokumentów niższego szczebla w postaci wewnętrznie opracowywanych zasad organizacji poszczególnych rodzajów ratownictw, a także procedur postępowania w poszczególnych przypadkach. Funkcyjny wcielający się w rolę Kierującego Działaniem Ratowniczym (KDR) zobowiązany jest do świadomego korzystania z uregulowań formalnoprawnych oraz podejmowania decyzji dowódczych usankcjonowanych stanem prawnym.
  • Przyczyny powstawania pożarów urządzeń i instalacji elektrycznych – część 2 (43)
   W dużych obiektach, gdzie ognisko pożaru nie jest znane lub ustalono kilka pomieszczeń, w których najpierw zauważono ogień, oględziny instalacji elektrycznej zaczyna się od badania pierwszych stopni zabezpieczeń i na ich podstawie wysuwa się wstępne wnioski co do zachowania się instalacji elektrycznej w czasie trwania pożaru.
  • Szkolenie Grup Ratownictwa Lotniskowego (50)
   Niniejsze opracowanie przedstawia proces szkolenia specjalistycznego realizowanego na bazie Szkoły Specjalistów Pożarnictwa w Grupie, jaki muszą przejść wszyscy strażacy wykonujący swoje działania w Wojskowych Strażach Pożarnych znajdujących się w Bazach Lotniczych na terenie Polski.
  • Techniczny rozwój samochodów pożarniczych – część 3 (56)
   Samochody pożarnicze są od zawsze bardzo ciekawymi konstrukcjami. Zbudowane według ściśle określonych reguł. Przeznaczone do wyjątkowo specjalistycznych zadań. Stosowanie nowych materiałów i technologii w gospodarce powoduje wzrost zagrożeń, które w przypadku wystąpienia zdarzeń destrukcyjnych wymuszają poszukiwanie nowych technik do ich likwidacji. Dotyczy to zwłaszcza pożarów czy awarii stwarzających szczególne zagrożenie dla ludzi, środowiska naturalnego i członków podmiotów ratowniczych.
  • Perspektywy inteligentnych działań gaśniczych i nowoczesnego sprzętu pożarniczego – część 1 (67)
   Straty pożarowe na całym świecie są nadal zbyt wysokie, a gaszenie pożarów jest bardzo niebezpieczne. Obecnie dane z różnych źródeł są gromadzone niezależnie i przetwarzane oddzielnie, ale rozwijające się nowe technologie umożliwiają wykorzystanie ogromnych ilości informacji. Daje to duże nadzieje na zwiększenie skuteczności i wydajności działań ratowniczych.

W Akcji - cały wykaz