• Temat numeru
  • Szybka trójka czy szybki dron? (8)
   W Polsce zgłasza się na policję średnio ponad 30 zaginięć dziennie. Ilekroć mowa jest o zaginięciu osoby – należy przez to rozumieć sytuację, w której występuje wysokie prawdopodobieństwo, że w wyniku niekorzystnych zdarzeń osoba (lub kilka osób) utraciła zdolność określenia swojego położenia, nie ma ona możliwości kontaktu z innymi ludźmi, a sytuacja, w której się znajduje, może spowodować nagłe zagrożenie życia lub zdrowia (Zasady organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych w KSRG). Należy jednak pamiętać, że w przypadku prowadzonych poszukiwań osób zaginionych upływ czasu nigdy nie jest sprzymierzeńcem. Niezwykle pomocne w działaniach mogą jednak być stare, sprawdzone sposoby (np. szybka trójka poszukiwawcza) wspierane przez nowoczesne technologie.
 • W Akcji
  • Indywidualne pakiety dekontaminacyjne (16)
   Bardzo ciekawe i praktyczne rozwiązanie stanowią indywidualne pakiety dekontaminacyjne. Mają zastosowanie w samopomocy podczas skażenia ciała i wyposażenia funkcjonariusza/ratownika, a także w przypadku skażenia osób cywilnych. Przede wszystkim to jednostki straży pożarnej będą w pierwszej kolejności prowadziły działania ratownicze związane z użyciem czynnika CBRNE lub emisją materiałów niebezpiecznych.
  • Grupy poszukiwawczo-ratownicze gwarancją sprawności systemu ochrony ludności (26)
   Celem artykułu było wskazanie miejsca i roli grup poszukiwawczo-ratowniczych w systemie ochrony ludności. Przedmiotem rozważań stała się potrzeba ich funkcjonowania w kontekście podmiotów zapewniających ochronę życia, zdrowia oraz środowiska naturalnego człowieka. Grupy poszukiwawczo-ratownicze zapewniają siły i środki do ratowania życia oraz zdrowia. Ratownictwo stanowi nieodłączny element zapewniający bezpieczeństwo. Założony cel opracowania osiągnięto dzięki analizie literatury przedmiotu oraz doświadczeniu i wiedzy ekspertów udzielających wywiadu. W ramach podsumowania zaprezentowano wnioski wraz z rekomendacjami zmian, wskazując elementy wymagające poprawy lub modernizacji.
  • Analiza – obowiązek czy konieczność? – komentarz w dyskusji (34)
   Artykuł jest refleksją strażaka, oficera, dowódcy, który wielokrotnie był członkiem zespołów analitycznych, a także oceniał finalny dokument. Teraz, po wielu latach obserwacji, wyraził swoje zdanie i zabrał głos w dyskusji na temat przeprowadzania analizy działań ratowniczych.
  • Ochrona przed elektrycznością statyczną podczas działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego (44)
   Współcześnie elektryczność statyczna jest zjawiskiem powszechnie znanym, choć nie zawsze dostrzegane jest niebezpieczeństwo związane z jej powstawaniem. W wyniku zetknięcia i następnie rozdzielenia lub potarcia o siebie dwóch ciał, które są izolatorami, na jednej powierzchni powstaje ładunek ujemny, a na drugiej – dodatni. Rodzaj powstającego ładunku oraz stopień elektryzacji zależą od rodzaju materiału. Ładunki mogą powstać np. w wyniku chodzenia po izolacyjnej wykładzinie podłogowej. W tym przypadku obuwie i całe ciało naładują się ujemnie, wykładzina zaś dodatnio. Elektryzacja dotyczy także nieprzewodzących cieczy. Najczęściej następuje w trakcie przepływu przez rurociągi, napełniania i opróżniania zbiorników (w szczególności połączonego z rozbryzgiwaniem), falowania cieczy w zbiorniku będącym w ruchu, rozpylania, mieszania, filtrowania itp. Zjawisko elektryzacji może wystąpić nawet podczas przelewania różnorodnych cieczy.
  • Przyczyny powstawania pożarów urządzeń i instalacji elektrycznych – część IV (53)
   W czwartej części cyklu artykułów „Wybrane zagadnienia z problematyki dochodzeń po pożarowych” poruszających tematykę instalacji elektrycznej, która przyczyniła się lub mogła przyczynić do powstania pożaru, autor opisuje finalną czynność oględzin miejsca pożaru, czyli zabezpieczenie materiału do badań laboratoryjnych.
  • Ratownictwo wodne i nurkowe po wypadkach przewrócenia łodzi – część II (62)
   W poprzedniej części artykułu autorzy skupili się na podstawach prawnych i najważniejszych zasadach postępowania w przypadku wywrócenia się łodzi. W drugiej części zostaną omówione wybrane przykłady akcji poszukiwawczo-ratowniczych.
  • Strażakiem się jest, a nie bywa (72)
   O pracy w straży pożarnej, mediach społecznościowych, pasjach, marzeniach i celach życiowych rozmawiamy z Bartoszem Rybakiem – strażakiem PSP, który swoją pracę traktuje nie jako obowiązek, a codzienną misję. Bo jak tłumaczy: „strażakiem się jest, a nie bywa”.
  • Rzutki arborystyczne w straży pożarnej (78)
   W artykule zostały opisane sposoby na usuwanie zagrożeń za pomocą rzutek arborystycznych. Autor przedstawił budowę rzutki arborystycznej, sposoby ułatwiające pracę z nią, a także zaprezentował przykłady, w których rzutka okazała się nieoceniona w usuwaniu zagrożenia.

W Akcji - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment