• Artykuł promocyjny
  • Nowe radiotelefony z serii AP5 i BP5 w ofercie firmy Hytera (7)
   Hytera poinformowała o wprowadzeniu do swojej oferty kolejnych nowych radiotelefonów − serii AP5 i BP5. Są one doskonałym wyborem dla użytkowników poszukujących prostych i efektywnych rozwiązań do profesjonalnej łączności radiowej w trybie analogowym lub cyfrowym DMR. Seria AP5 to konwencjonalne radiotelefony analogowe, BP5 pracuje w standardzie DMR Tier II. Wszystkie modele zostały opracowane w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne oraz świeże koncepcje w zakresie ergonomii użytkowania.
 • Temat numeru
  • Doraźne techniki ograniczania i kontrolowania emisji substancji niebezpiecznych (8)
   Nowelizacja zasad ratownictwa chemiczno-ekologicznego podtrzymała koncepcję podziału zakresu zadań na poziom podstawowy i specjalistyczny. Sieć jednostek realizujących zadania w poziomie specjalistycznym nie uległa zmianie, a wynika to z analizy zagrożeń, jak i liczby podejmowanych przez te jednostki interwencji w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Ewoluuje natomiast podejście do zakresu podstawowego, rozszerza się liczba podmiotów realizujących poziom podstawowy o kolejne jednostki OSP KSRG.
 • W Akcji
  • Relacja z XX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Spale (16)
   XX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Spale była okazją do spotkania strażaków specjalizujących się w ratownictwie technicznym oraz chemicznym. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz opinii na temat praktycznych działań w codziennej pracy strażaka.
  • Wpływ konstrukcji pojazdów na obrażenia osób poszkodowanych i działania służb ratowniczych (24)
   Konstrukcja pojazdu jest jednym z najważniejszych kryteriów wpływających na stan osób poszkodowanych i wybór techniki wykonania dostępu oraz ewakuacji ratowanych przez ratowników. Tak jak zmianie podlegają konstrukcje nadwozia i indywidualne rozwiązania bezpieczeństwa dla pasażerów samochodów, tak aktualizacji powinna ulegać taktyka działań ratowniczych w trakcie wypadków drogowych.
  • Techniki ewakuacji osób poszkodowanych podczas zdarzeń CBRNE/HAZMAT (33)
   Ewakuacja osób poszkodowanych jest kluczowym elementem zarządzania zdarzeniem o charakterze CBRNE/HAZMAT. Istnieje wiele metod, które można wykorzystać do efektywnego przemieszczenia poszkodowanych ze strefy niebezpiecznej do strefy względnie bezpiecznej, a później do placówek ochrony zdrowia. Rozwiązania te pozwalają ograniczyć wysiłek fizyczny ratowników, zmniejszyć traumatyzację poszkodowanych oraz kontaminację wtórną, a na dłuższych dystansach skracają czas ewakuacji.
  • Techniki ratownictwa technicznego: samochód na kołach – część I (44)
   Techniki ratownicze omawiane w publikacjach, na szkoleniach czy na ćwiczeniach najczęściej przedstawiane są w sposób pogrupowany na trzy części – działania z samochodem na kołach, na boku oraz na dachu. Jednoczesne realizowanie wszystkich tych elementów może powodować pewne ograniczenia przyswajania wiedzy i nowych umiejętności. Aby zapobiec konieczności skupiania się na wielu technikach naraz, uwaga zostanie najpierw zwrócona na techniki ratownicze używane w pojazdach znajdujących się po zdarzeniu drogowym na kołach. Ma to na celu przypomnienie tych najczęściej używanych, ale również poszerzenie wiedzy na ich temat. Podjęty zostanie również temat ewentualnych alternatyw, możliwych do użycia w momencie, kiedy zawiodą inne działania.
  • Stacja paliw – ciekawe miejsce do prowadzenia działań (44)
   Stacja paliw – pomimo przeświadczenia, że to bardzo niebezpieczne pożarowo miejsce – jest często schronieniem dla palących się samochodów. Wynika to głównie z tego, że na stacji paliw wymagane są dwa 25-kilogramowe agregaty proszkowe, które mają znacznie większą skuteczność gaszenia niż 1-kilogramowa gaśnica proszkowa BC w samochodzie. Abstrahując jednak od tej informacji – w tym artykule chciałbym się z Czytelnikami podzielić wiedzą z bardzo niszowej dziedziny, jaką jest znajomość stacji paliw.
  • Organizacja struktury kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym (60)
   Świadomość środowiska pożarniczego na temat zasad organizacji struktur kierowania akcją bądź innym działaniem ratowniczym powinna być na jak najwyższym poziomie. W artykule przedstawiono zarys całości zagadnienia z uwypukleniem poziomu interwencyjnego, który jako najczęściej wprowadzany na miejscu zdarzenia stanowi dobry przykład do konstruktywnych dywagacji na temat poprawy funkcjonalności proponowanych przez ustawodawcę rozwiązań.
  • Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych podczas awaryjnych uwolnień gazów palnych, w szczególności LNG – zdobyte doświadczenia (68)
   W artykule przedstawiono możliwe scenariusze awaryjne podczas zdarzeń z udziałem LNG, uwzględniając udział bezzałogowych statków powietrznych podczas rozpoznania. Zebrano zidentyfikowane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji lotu z wykorzystaniem BSP. W podsumowaniu zarekomendowano podział obowiązków dla operatora drona i jego kamery.
  • Działania poszukiwawczo-ratownicze wspierane przez bezzałogowe systemy powietrzne – ćwiczenia w Bazie Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP (74)
   Wykorzystanie dronów do akcji ratowniczych i poszukiwawczych daje ogromne możliwości. Artykuł przybliża przebieg ćwiczeń z użyciem dronów przeprowadzonych na poligonie SGSP i prezentuje przykłady technik wykorzystania potencjału dronów w działaniach straży pożarnej.
  • „Nie przejmujcie się tym, co mówią inni, i spełniajcie swoje marzenia!” – wywiad z Kamilem Utratą (78)
   Poznajcie Kamila Utratę – strażaka PSP z Częstochowy, specjalizującego się w fachowej wycince drzew, który opowiedział nam o swoich pasjach, marzeniach i doświadczeniach, a także o tym, jak wyglądała jego droga do wstąpienia w szeregi Państwowej Straży Pożarnej.

W Akcji - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment