• Dekontaminacja wstępna z użyciem techniki suchej dekontaminacji
  Dekontaminacja poszkodowanych stanowi kluczowy element podczas skażenia w wyniku incydentu CBRNE (ang. chemical, biological, radiological, nuclear, explosive). W niniejszym artykule zostanie przedstawiona technika suchej dekontaminacji, która jest jednym z rozwiązań dekontaminacji wstępnej.
 • Współpraca Krajowej Administracji Skarbowej z Państwową Strażą Pożarną w działaniach krajowych i międzynarodowych w zakresie CBRN
  Czym jest Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i czy można ją powiązać z najtrudniejszymi wyzwaniami w dziedzinie bezpieczeństwa, jakimi są zagrożenia związane z CBRN? Czy funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wzorem jednostek PSP posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą metod likwidacji zagrożeń oraz gotowości do reagowania w sytuacji kryzysowej związanej z powstaniem zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych itp.? Wreszcie, jaki jest wkład KAS do działań niwelujących te zagrożenia? Czytając na stronie internetowej Ministerstwa Finansów o zadaniach Krajowej Administracji Skarbowej, która „dba o realizację dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, chroni interesy Skarbu Państwa i obszaru celnego Unii Europejskiej, zapewnia obsługę i wsparcie podatników w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych”, można zadać sobie pytanie, gdzie tu mowa o CBRN?
 • Techniki ratownictwa technicznego: samochód na kołach – część 2
  Techniki ratownicze omawiane w publikacjach, na szkoleniach czy na ćwiczeniach najczęściej przedstawiane są w sposób pogrupowany na trzy części – działania z samochodem na kołach, na boku oraz na dachu. Jednoczesne realizowanie wszystkich tych elementów może powodować pewne ograniczenia przyswajania wiedzy i nowych umiejętności. Aby zapobiec konieczności skupiania się na wielu technikach naraz, uwaga zostanie najpierw zwrócona na techniki ratownicze używane w pojazdach znajdujących się po zdarzeniu drogowym na kołach. Ma to na celu przypomnienie tych najczęściej używanych, ale również poszerzenie wiedzy na ich temat. Podjęty zostanie również temat ewentualnych alternatyw, możliwych do zastosowania w momencie, kiedy zawiodą inne działania. Artykuł jest kontynuacją części I opublikowanej w poprzednim numerze magazynu.
 • Ustalanie prawdopodobnych przyczyn pożarów przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
  Ustalanie przyczyn pożarów nie należy do zakresu ustawowych zadań PSP. Funkcjonariusze powinni jednak wstępnie określić przyczynę pojawienia się ognia. Obserwacje te mogą posłużyć celom statystycznym i ukierunkowaniu działań prewencyjnych, a także wesprzeć inne pracujące przy zdarzeniu służby. Artykuł przybliża prawdopodobne przyczyny pożarów.
 • Zastosowanie drzew jako tymczasowych punktów podparcia
  W artykule została poruszona kwestia doraźnego podnoszenia przedmiotów z wykorzystaniem drzewa, wyciągarki samochodowej i wymaganego podstawowego sprzętu z zakresu ratownictwa technicznego oraz wysokościowego KSRG. Opisano działania alternatywne w sytuacjach, gdy nie można zadysponować pojazdów typu żuraw lub HDS.
 • Wykorzystanie dronów przez Państwową Straż Pożarną w rejonie działań wojennych
  Dynamicznie zmieniająca się sytuacja geopolityczna na świecie oraz trwająca wojna pomiędzy Rosją i Ukrainą przy polskiej granicy niosą ze sobą nowe wyzwania dla działań Państwowej Straży Pożarnej, która powinna być przygotowana do wykorzystania swojej floty dronów do czynności w rejonie wojennym.
 • Zarządzanie powietrzem w działaniach ratowniczych
  Jak zarządzać bezpieczeństwem? To pytanie nie tylko bardzo szerokie, ale także trudne i skomplikowane. Dla strażaków-dowódców zapewnienie czy stworzenie właściwych warunków bezpieczeństwa podczas działań ratowniczo-gaśniczych to nieodzowny element każdego działania podczas akcji ratowniczej. Jednak czy zależy ono tylko od właściwej organizacji? Ile różnych składowych warunków trzeba wziąć pod uwagę, a ile jesteśmy w stanie przygotować i przećwiczyć wcześniej?
 • Pożar dachu budynku mieszkalnego z panelami fotowoltaicznymi – analiza akcji
  W obecnych czasach wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest coraz bardziej popularne. Widok paneli fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych staje się codziennością, a dla strażaków to bardzo istotny aspekt w czasie podejmowanych działań, czy to ratowniczych, czy gaśniczych. Z pożarem dachu budynku jednorodzinnego, gdzie zamontowane były panele fotowoltaiczne, zmagali się wrocławscy strażacy w sierpniu poprzedniego roku. Przyjrzyjmy się, jak wyglądały ich działania i na co zwrócić uwagę w przypadku takiego rodzaju zdarzeń.
 • „Dwa mundury – jedna misja” – rozmowa z Grzegorzem Czajką
  Grzegorz Czajka, znany na Instagramie jako @czakmed, na co dzień jest strażakiem Państwowej Straży Pożarnej służącym w JRG 2 Mielec oraz ratownikiem medycznym. To człowiek pełen pasji i zamiłowania do tego, co robi, oraz ogromnej ilości energii, która nie pozwala mu ustać w miejscu. Głośno mówi o tym, co myśli i z czym się nie zgadza. W rozmowie poruszyliśmy tematy siły mediów społecznościowych, trudności łączenia obu zawodów naraz, a także rozwoju osobistego oraz zawodowego.

W Akcji - cały wykaz