• Artykuł promocyjny
  • Trenażer infrastruktury budowlanej i środków transportu ropopochodnych
   Trenażer, na którym przedstawione są symulacje najczęściej występujących zagrożeń na obiektach przeznaczonych do przechowywania, dystrybucji, przepompowywania, przetłaczania i transportu kolejowego oraz samochodowego substancji palnych ropopochodnych, odzwierciedla najbardziej typowe zagrożenia, wymagające zastosowania ratownictwa chemicznego, ekologicznego, technicznego lub gaśniczego.
  • Centrum z zarządzania i łączności w dowolnym terenie
   Zdarzenia kryzysowe wymagające nagłej interwencji jednostek ratowniczych lub gaśniczych często mają miejsce w terenie przygodnym. Może to być miejsce pozbawione infrastruktury wystarczającej do sprawnego zarządzania i kierowania akcją ratunkową. W takich sytuacjach możliwość niemal natychmiastowego rozwinięcia w pełni funkcjonalnego centrum łączności i zarządzania kryzysowego może znacząco zwiększyć skuteczność prowadzonej akcji ratunkowej.
  • Mobilny radio przemiennik Hytera HR 655 dla straży pożarnej
   HR655 to najnowszy model cyfrowo-analogowego radio przemiennika firmy Hytera, pracującego w oparciu o standard ETSI DMR Tier II. Został zaprojektowany w celu zapewnienia mobilności dla służb ratunkowych, aby umożliwić szybkie uruchomienie systemu łączności w dowolnym miejscu i czasie podczas prowadzonych działań.
 • Temat numeru
  • Techniki ratownictwa technicznego: samochód na boku
   Kontynuacja omawiania technik ratowniczych dotyczących ewakuacji osób poszkodowanych uwięzionych w pojazdach. Tym razem skupiamy uwagę na pojazdach znajdujących się w pozycji na boku. Należy mieć świadomość, że nie odkrywamy nowych technik, ale przypominamy już istniejące. W miarę upływu czasu i postępu technologii konieczne jest również poszerzenie wiedzy na ich temat, a także poznanie innych możliwości i alternatyw.
  • „Celem strażaków jest ratowanie życia. Naszym natomiast celem jest ochrona ich życia”
   Rozmowa z Michałem Motyką z firmy Dräger Polska.
 • W Akcji
  • Wypadek trzech samochodów ciężarowych na autostradzie A4 – analiza akcji
   Wypadki na drogach to niestety codzienność. Niektóre z nich okazują się niegroźnymi kolizjami, w przypadku których nie ma osób poszkodowanych, lecz pozostałe to nieraz ludzka tragedia czy ogromne straty materialne. Zarówno przy zdarzeniach lżejszych, jak i przy tych o zdecydowanie większej skali udział biorą zazwyczaj zastępy straży pożarnej. Trudność i skomplikowanie działań ratowniczych zależy od siły zderzenia, rodzaju pojazdów biorących udział w zdarzeniu, liczby poszkodowanych i możliwości dostępu do nich, a także od miejsca, w którym wskutek uderzenia znajdują się pojazdy. Jednak zazwyczaj w przypadku zdarzeń z udziałem pojazdów ciężarowych akcja staje się jeszcze bardziej skomplikowana…
  • Innowacyjne techniki dekontaminacyjne ratowników
   Dekontaminacja ratownika jest jednym z kluczowych elementów działań z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze CBRNE. Skuteczne zabiegi dekontaminacyjne minimalizują kontaminację wtórną oraz ryzyko skażenia ratownika podczas usuwania środków ochrony indywidualnej.
  • Ochrona przed zagrożeniem wybuchem w przemyśle, transporcie i podczas działań ratowniczych
   Podczas działań ratowniczych pojawia się szereg zagrożeń „czyhających” na strażaków. Niewątpliwie jednym z nich jest zagrożenie pochodzące od substancji występujących w zakładach przemysłowych i magazynach, w których w wyniku obróbki, składowania i przemieszczania istnieje ryzyko powstania mieszanin pyłów, gazów palnych lub par ciekłych substancji palnych, które w pewnych określonych stężeniach będą tworzyły niebezpieczne mieszaniny wybuchowe. Jak ochronić się przed potencjalnym wybuchem?
  • Co w drewnie „piszczy”? Piroliza materiałów organicznych
   W artykule omówiono analizę składu chemicznego drewna i podano opis ćwiczenia z zastosowaniem pirolizy materiału organicznego z podsumowaniem wpływu substancji wydzielonych podczas rozkładu na zdrowie oraz bezpieczeństwo ratowników.
  • Słowo klucz – wytrych
   Wizerunek strażaka od zarania dziejów kojarzy się z ciężkim toporem w ręku, którym toruje on sobie drogę przez wszelkie niebezpieczeństwa. Czy jednak użycie siły będzie zawsze najlepszym rozwiązaniem w pokonywaniu drzwi?
  • Biologiczne czynniki chorobotwórcze i możliwości diagnostyczne
   Każdy pracownik, który podczas wykonywanych zadań ma kontakt z innym człowiekiem (w tym osoby wykonujące czynności ratunkowe oraz uczestniczące w rozpoznaniu skażenia biologicznego), musi pamiętać, że wszystkich poszkodowanych i pacjentów trzeba traktować jak potencjalne źródło zakażenia. Dlaczego należy zwracać uwagę na takie podejście?
  • Działania Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej jastrzębie-Zdrój podczas katastrofy budowlanej w Katowicach 27i.01.2023 r. – analiza akcji
   27 stycznia 2023 roku o godzinie 8:32 wpłynęło pierwsze zgłoszenie do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Katowicach o prawdopodobnym wybuchu gazu w budynku mieszkalnym. SKKM Katowice dysponuje siły i środki pierwszego rzutu w postaci sześciu zastępów z JRG nr 1 i JRG nr 2 Katowice. Na miejsce natychmiast udaje się dowódca JRG nr 1. Po przyjeździe na miejsce ,potwierdza, że najprawdopodobniej doszło do wybuchu gazu, wskutek czego część trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego uległa zawaleniu. Stwierdza, że SiS są niewystarczające, poleca zadysponowanie kolejnych, a dodatkowo Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Jastrzębie-Zdrój.

W Akcji - cały wykaz