Wiadomości PKN - Normalizacja 2019/03

 • Od Redakcji (3)
 • Aktualności
  • Normy + miasto = Smart City (4)
   Nasze miasta się zmieniają. Ważną rolę w tych zmianach odgrywają nowe technologie, a przede wszystkim rozwiązania, które uwzględniają potrzeby mieszkańców i wpływają na komfort i jakość życia. W jaki sposób normy mogą pomóc w tworzeniu przyszłości miast, w których żyjemy?
  • Lublin jest Smart City (10)
   1 marca 2019 r. Lublin otrzymał certyfikat Smart City na zgodność z normą PN-ISO 37120 Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich I jakości życia. Każde miasto ma szansę być miastem smart. W Polsce są już 4 miasta, które uzyskały certyfikat Smart City. Ale Lublin to pierwsze miasto certyfikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny.
  • Normy w zamówieniach publicznych (12)
   polski Komitet Normalizacyjny wraz z duńską organizacją DanSense zorganizował 7 marca 2019 r. bezpłatne warsztaty pt. „Powoływanie norm w zamówieniach publicznych”. Celem warsztatów była pomoc w lepszym zrozumieniu tego, czym są normy i jak się na nie powoływać w zamówieniach publicznych. Warsztaty były przeznaczone przede wszystkim dla osób zajmujących się tym zagadnieniem w sektorze finansów publicznych (w tym organów nadzoru).
  • Konferencja Państwo 2.0 (14)
   w dniach 28.02-01.03 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja Państwo 2.0 poświęcona cyfryzacji administracji centralnej. Wystąpili na niej przedstawiciele ministerstw: Cyfryzacji, Finansów, Obrony Narodowej, Zdrowia, przedstawiciele urzędów i instytucji administracji publicznej oraz reprezentanci sektora biznesu.
 • Z prac normalizacyjnych
  • Samochody roboty (16)
   Sztuczna Inteligencja (Artificial Intelligence – Al.) zmienia samochody w przyjazne roboty. Podczas styczniowego festiwalu techniki w Las Vegas pokazano kilka kuszących wizji przyszłości, która czeka pojazdy autonomiczne.
  • Bezpieczeństwo danych w firmie (20)
   jakie dane osobowe przechowujesz? Gdzie je przechowujesz? Kto ma do nich dostęp? W jaki sposób zarządza się bezpieczeństwem IT i przypadkami naruszenia danych? I wreszcie: kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie zgodności z RODO w Twojej firmie? Udzielenie odpowiedzi na te pytania jest pierwszym krokiem do osiągnięcia zgodności z RODO. A zgodność ta jest obecnie koniecznością – jej brak może mieć katastrofalne skutki finansowe dla każdego biznesu.
 • ORGANY TECHNICZNE – luty 2019 (22)
 • Wspomnienie (24)

Wiadomości PKN - Normalizacja - cały wykaz