Wiadomości PKN - Normalizacja 2019/05

 • Od Redakcji (3)
 • Aktualności
  • Dzień Normalizacji Polskiej – konferencja „Rola norm w rozwoju Przemysłu 4.0” (4)
   Przemysł 4.0 reprezentuje tzw. czwartą rewolucję przemysłową obejmującą wiele zmian społecznych związanych z pracą i zmian technologicznych.
   Powszechne zastosowanie nowych technologii wymaga inteligentnej integracji systemów na różnych poziomach, co można osiągnąć tylko wtedy, gdy odpowiednie technologie, interfejsy i formaty zostaną jasno i niezawodnie określone w normach. Dlatego też digitalizacja i normalizacja muszą iść w parze. Z okazji Dnia Normalizacji Polskiej 22 maja Polski Komitet Normalizacji zorganizował konferencję, na której przedstawiono m.in. systemowe narzędzia wsparcia przedsiębiorców, aspekty związane z rolą norm w rozwoju nowych technologii i ich bezpieczeństwa oraz praktyczne zastosowanie rozwiązań Przemysłu 4.0.
 • Z prac normalizacyjnych
  • Drukowanie 3D (10)
   Drukowanie 3D (drukowanie przestrzenne; drukowanie trójwymiarowe – 3D printing) to popularna nazwa (synonim) nowej techniki wytwarzania wyrobów: wytwarzania przyrostowego, którego istotą jest produkowanie trójwymiarowych obiektów stałych z pliku cyfrowego na podstawie modelu komputerowego. Wykorzystuje się różne znane procesy i/lub łańcuchy procesów, dające określony przyrost materiału i tym samym umożliwiające wytworzenie obiektu (wyrobu) przez nakładanie i łączenie kolejnych warstw tego samego materiału i/lub różnych materiałów, warstwa po warstwie.
  • Reorganizacja ekosystemu opieki zdrowotnej (14)
   Dzisiaj dla wielu technologia jest nierozerwalną częścią życia i opieki zdrowotnej. przyjazne roboty podają codzienne lekarstwa, algorytmy diagnozują choroby z większą dokładnością niż czołowi specjaliści, a wizytę lekarską możemy odbyć na Skypie. W miarę zbliżania się świata medycyny i technologii, cały ekosystem opieki zdrowotnej ewoluuje i otrzymuje nowe perspektywy i rozwiązania obejmujące najlepsze sposoby świadczenia opieki zdrowotnej dzięki postępom w technologiach sztucznej inteligencji, takim jak algorytmy i uczenie maszynowe, wraz z połączonymi inteligentnymi urządzeniami i aplikacjami medycznymi.
  • Podziemne maszyny samobieżne (18)
   Postęp techniczny, a w szczególności rozwój maszyn i sprzętu elektronicznego, dla każdego z nas wydaje się być czymś naturalnym i niesie ze sobą nie tylko dużo wymiernych korzyści, lecz także zagrożenie. Obecne górnictwo podziemne w znacznym stopniu wykorzystuje wszelkiego rodzaju nowoczesne maszyny, a określenie dla nich wymagań bezpieczeństwa stanowi szczególne wyzwanie i jest priorytetem dla wszystkich zainteresowanych stron.
  • Cyfrowe nauczanie redefiniuje edukację (20)
   Wyobraźmy sobie doświadczanie wydarzeń historycznych w sposób, w jaki one faktycznie przebiegały albo odkrywanie biologii komórkowej w 3D z wnętrza ciała. Teraz to możliwe dzięki wykorzystaniu rzeczywistości wirtualnej.
 • ORGANY TECHNICZNE – kwiecień 2019 (24)

Wiadomości PKN - Normalizacja - cały wykaz