Wiadomości PKN - Normalizacja 2019/08

 • Od Redakcji (3)
 • Aktualności
  • Jak poprawnie reklamować produkty kosmetyczne? (4)
   29 maja 2019 roku odbyła się konferencja z cyklu „Legislacja dla biznesu”: „Jak poprawnie reklamować produkty kosmetyczne? Naturalny, organiczny, hipoalergiczny, nie zawiera…”. Konferencja została zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego – członka PKN/KT 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej.
 • Z prac normalizacyjnych
  • Znaczenie metod znormalizowanych w badaniach wód i ścieków (6)
   Rozwój cywilizacyjny i technologiczny napędza konsumpcyjny tryb życia, a to ma negatywny wpływ na stan nadmiernie eksploatowanego środowiska. Liczba i ilość antropogenicznych substancji obecnych w środowisku stale się zmienia. Wiele wytwarzanych przez ludzi substancji trafia do powietrza, gleb oraz wód i ścieków, w ten sposób stanowiąc bezpośrednie niebezpieczeństwo dla organizmów żywych.
  • ISO/TC 213 Specyfikacje wymiarowe i geometryczne oraz sprawdzanie wyrobów (12)
   W ciągu ostatnich 20 lat nastąpił szybki rozwój metod Specyfikacji Geometrii Wyrobów niezwykle istotnych dla dyscypliny technicznej budowy i eksploatacji maszyn. Rozwój ten był spowodowany wzrastającymi wymaganiami dokładności geometrycznej w wielu branżach przemysłu maszynowego. Do zapewnienia niezbędnej jakości wyrobów przestał już wystarczać opis wymagań dokładności geometrycznej oparty na klasycznym układzie tolerancji i pasowań, uzupełniony jedynie o najprostsze tolerancje kształtu, kierunku, położenia oraz bicia.
  • Wpływ technologii 5G na człowieka (16)
   IEC dzieli się najlepszymi praktykami, aby zapewnić dokładną ocenę pól elektromagnetycznych do testowania sieci i urządzeń 5G. 5G to najnowsza generacja technologii sieci mobilnych. Obiecuje ona wyższą wydajność, a także znacznie szybsze pobieranie danych niż współczesne sieci 4G. oznacza to, że pobranie wersji HD około 3-godzinnego filmu zajmie kilka sekund, a nie minut – jak to jest obecnie. Co więcej technologia 5G daje nowe ciekawe możliwości wielu innym technologiom, w tym Internetowi Rzeczy (IoT) oraz rzeczywistości wirtualnej i wspomaganej (AR i VR).
  • Pierwsza norma terminologiczna związana z oceną sensoryczną kawy (18)
   W lipcu 2019 roku Polski Komitet Normalizacyjny opublikował ważną normę terminologiczną z zakresu analizy sensorycznej kawy. Polska wersja językowa została opracowana przez Komitet Techniczny 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao i jest wdrożeniem Normy Międzynarodowej: ISO 18794:2018.
 • ORGANY TECHNICZNE – lipiec 2019

Wiadomości PKN - Normalizacja - cały wykaz