Wiadomości PKN - Normalizacja 2019/10

 • Od Redakcji – Światowy Dzień Normalizacji (3)
 • Z prac normalizacyjnych
  • W drodze ku morskim głębinom. Skafander nurkowy (4)
   Człowiek praktycznie od początku istnienia był ciekawy wody, mórz i oceanów. przebywanie pod wodą wynikało z różnorodnych potrzeb, takich jak zdobywanie pożywienia, poznawanie podwodnych głębin, eksploracja wraków czy wydobywanie morskich skarbów (pereł, muszli itp.). przez większość dziejów ludzkości podwodny świat pozostawał niedostępny, a przebywanie na głębokości trwało krótko z uwagi na brak możliwości oddychania pod wodą.
  • Opakowania do sterylizacji (8)
   Każdy mieszkaniec planety to potencjalny pacjent szpitala, przychodzi czy gabinetu. W każdym z tych miejsc może dojść do przerwania ciągłości tkanek, a wówczas powstaje zagrożenie zakażeniem. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania szerzeniu się zakażeń jest proces sterylizacji wyrobów medycznych, który gwarantuje redukcję drobnoustrojów do poziomu 106. Oznacza to, że na milion drobnoustrojów obecnych na produkcie przed sterylizacją po procesie przeżywa jeden zdolny do życia.
  • Maszyny dla górnictwa podziemnego (12)
   W styczniu 2020 r., zgodnie z harmonogramem prac normalizacyjnych, ma zostać opublikowana długo oczekiwana polska wersja językowa Normy Europejskiej EN ISO 19225:2017 Underground mining machines – Mobile extracting machines at the face – Safety requirements for shearer loaders and plough system. Należy nadmienić, iż norma ta została opracowana na podstawie mandatu udzielonego CEN przez Komisję Europejską i Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu i wspiera zasadnicze wymagania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie). W normie tej określono wymagania bezpieczeństwa, które powinny być spełnione w celu zminimalizowania zagrożeń: mechanicznych, termicznych i pożarowych.
  • KT 123 ds. Badań Własności Metali (14)
   Twardość jest istotną cechą metali. W zależności od rodzaju badanego metalu stosuje się różne metody pomiaru i skale pomiarowe. Jedną z najczęściej stosowanych metod statycznych pomiarów twardości jest metoda pomiaru twardości sposobem Vickersa.
 • ORGANY TECHNICZNE – wrzesień 2019

Wiadomości PKN - Normalizacja - cały wykaz