Wiadomości PKN - Normalizacja 2019/12

 • Od Redakcji (3)
 • Aktualności
  • BHP zgodnie z normą PN-ISO-45001 (4)
   Norma PN-ISO-45001 odzwierciedla najnowsze myślenie o zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy oraz najlepsze praktyki, umożliwia także ustanowienie, wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania BHP we wszystkich organizacjach. Dlaczego jeszcze jest tak znacząca? To jedna z najbardziej oczekiwanych norm na świecie przekraczająca granice geograficzne, polityczne, ekonomiczne, handlowe i społeczne.
  • Jesienna Szkoła Bezpieczeństwa Technicznego (10)
   W dniach 9-11 października 2019 r. w Wiśle odbyła się II „Jesienna Szkoła Bezpieczeństwa Technicznego”. Celem międzynarodowej konferencji było wielopłaszczyznowe zaprezentowanie osiągnięć naukowo-technicznych, technologicznych i organizacyjnych w zakresie budowy maszyn i instalacji przemysłowych pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa ich eksploatacji, zwłaszcza wobec wyzwań nowej rewolucji przemysłowej, tj. Przemysłu 4.0.
 • Ze Świata
  • Posiedzenie plenarne IEC/TC 61 (12)
   W dniach 21-25 października 2019 r. w Shanghaju odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Technicznego IEC/TC 61 Safety of household and similar electrical appliances, w którym uczestniczył Zastępca Przewodniczącego KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku, reprezentant Whirlpool Polska.
 • Z prac normalizacyjnych
  • Mikrobiologia w Polskich Normach (14)
   W Sektorze Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa w PKN/KT 3 ds. Mikrobiologii Żywności oraz w PKN/KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych opracowano trzy normy w polskich wersjach językowych, z których dwie zostały już opublikowane.
  • Oprawy oświetleniowe (16)
   Od wielu lat producenci opraw oświetleniowych potrzebowali normy, która określałaby wymagania funkcjonalne do oceny wyrobów. Było to spowodowane ogromną różnorodnością produktów dostępnych na rynku. Wiele z nich nie spełnia nawet minimalnych wymogów, mimo deklarowanych przez producentów wysokich parametrów technicznych. Szczególne zagrożenie nieuczciwą konkurencją dotyczy dynamicznie rozwijającego się rynku oświetlenia LED.
 • ORGANY TECHNICZNE – listopad 2019 (18)

Wiadomości PKN - Normalizacja - cały wykaz