Wiadomości PKN - Normalizacja 2020/01

 • Od Redakcji (3)
 • Aktualności
  • Impact Fintech 2019 (4)
   W dniach 04-05 grudnia 2019 r. w Katowicach odbyła się konferencja „Impact Fintech 2019” poświęcona technologiom informatycznym w dziedzinie finansów i bankowości, w której wzięli udział przedstawiciele rządu RP, Komisji Nadzoru Finansowego, Financial Conduct Authority z Wielkiej Brytanii, Monetary Authority of Singapore, Banku Litwy, Estońskiego Urzędu Nadzoru Finansowego i Zarządzania Kryzysowego, Narodowego Banku Republiki Czeskiej, a także przedstawiciele biznesu i stowarzyszeń branżowych z sektora Fintech.
 • Ze świata
  • Paszport do handlu (6)
   Aby podróżować i przekraczać granice krajów, bardzo często potrzebujemy paszportu. A jak to jest z produktami? Jak banany z Kostaryki przechodzą przez odprawę celną we Francji? Albo jak zegarki ze Szwajcarii przechodzą przez kontrolę graniczną w Australii? Ich papiery to zwykle dokumenty, takie jak certyfikaty, dowodzące, że dany produkt spełnia określone wymagania w nowym kraju. Normy Międzynarodowe mogą pomóc w usprawnieniu eksportu i stać się paszportem do handlu.
 • Z prac normalizacyjnych
  • Szklarnie produkcyjne – EN  13031-1:2019 (12)
   Nowa norma EN 13031-1:2019 Greenhouses: Design and Construction – Part1: Commercial production greenhouses została opublikowana 18 grudnia 2019 r. Norma definiuje szklarnię jako “strukturę budowlaną, która optymalizuje transmisję promieniowania słonecznego wykorzystywaną przez rośliny wymagające regulowanych warunków klimatycznych”. Norma określa zasady i wymagania dotyczące nośności, stateczności, użytkowania ustrojów nośnych szklarni, łącznie z ich fundamentami, niezależnie od zastosowanych materiałów, przeznaczonych do handlowej produkcji roślin. Podaje konkretne informacje, takie jak rozkład obciążeń, kryteria odkształceń i ograniczenia tolerancji, aby umożliwić odpowiednie bezpieczeństwo konstrukcyjne.
  • Wspólne zasady oceny umiejętności ICT w Europie (14)
   Nowa Norma Europejska EN 16234-1 Struktura e-kompetencji (e-CF). Technologia zmienia światową gospodarkę. Nowe umiejętności w zakresie ICT są głównym priorytetem dla przemysłu europejskiego. Światowy wyścig o talenty wymaga od europejskich pracowników zdobywania wysokich kwalifikacji i ciągłego ich doskonalenia w celu zwiększenia szans na zatrudnienie oraz poprawy konkurencyjności i wzrostu gospodarczego. Niestety, w wielu gałęziach przemysłu istnieją coraz większe dysproporcje w zakresie umiejętności i kompetencji związanych z cyfrowymi i zaawansowanymi technologiami wspomagającymi, co wpływa negatywnie na możliwości korzystania z potencjału digitalizacji.
  • Prace normalizacyjne PKN/KT 21 (16)
   W ramach prac PKN/KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników w 2019 r. opublikowano polskie wersje językowe sześciu Norm Europejskich, w tym cztery normy z zakresu odzieży ochronnej i dwie normy dotyczące rękawic ochronnych.
  • Jak zabezpieczyć dane osobowe w firmie? (18)
   Coraz więcej organizacji przetwarza dane osobowe i coraz większe są także oczekiwania społeczne co do ich ochrony i bezpieczeństwa. Aby organizacja mogła osiągnąć swoje cele, zwiększyć zaufanie klientów oraz działać zgodnie z wymaganiami prawnymi, powinna chronić dane osobowe. W jaki sposób może to zrobić?
  • Technologia blockchain i DLT – CEN-CENELEC/ITC 19 (21)
   Technologie blockchain I Distributed Ledger Technologies (DLT) są jednymi z najbardziej obiecujących osiągnięć w technologiach informacyjno-komunikacyjnych w zakresie udostępniania danych I zarządzania transakcjami w sposób zdecentralizowany i kontrolowany.
 • ORGANY TECHNICZNE – grudzień 2019 (22)
 • Recenzja (26)

Wiadomości PKN - Normalizacja - cały wykaz