Wiadomości PKN - Normalizacja 2020/03

 • Od Redakcji (3)
 • Ze świata
  • Kryptowaluty (4)
   ISO ma już normę dla fizycznych walut – ISO 4217. Jest w użyciu od 1978 r. i zawiera listę kodów walut zweryfikowanych przez Bank Światowy. Te kody są trójliterowe. Używają ich banki na całym świecie podczas transakcji finansowych. Jednak rozwój walut cyfrowych jest tak szybki, że kody za nim nie nadążają. Norma ISO 4217 jest w stanie przydzielić ok. 500 trójliterowych kodów, podczas gdy waluty cyfrowe są tworzone i używane w Internecie w tysiącach odrębnych wersji.
  • Jak migrują pieniądze? (10)
   Globalny system finansowy przechodzi obecnie najgłębszą transformację w najnowszej historii, ponieważ na całym świecie wdrażana jest nowa infrastruktura rynkowa, tj. platformy płatności natychmiastowych. Podstawą tych zmian jest Norma Międzynarodowa ISO 20022 Financial Services – Universal financial industry message scheme, która zapewne już wkrótce zmieni wszystko w płatnościach.
 • Z prac normalizacyjnych
  • Maszyny rolnicze (14)
   Na całym świecie intensywne rolnictwo prowadzone jest z szerokim zastosowaniem chemicznego nawożenia i chemicznej ochrony roślin. Im wyższa towarowość produkcji gospodarstw, wyższy poziom mechanizacji i chemizacji, tym presja na środowisko jest większa. Zwiększa się również ryzyko tego, że produkty roślinne będą skażone chemią dozowaną w procesie produkcji polowej (pozostałości pestycydów, związki azotowe, metale ciężkie). Obecność niepożądanych związków chemicznych w roślinach uprawnych jest możliwa do ograniczenia, jeżeli chemizacja będzie zgodna z wymaganiami Norm Europejskich.
  • KT 123 ds. Badań Własności Metali (18)
   W 2019 r. w KT 123 ds. Badań Własności Metali opracowano polskie wersje językowe norm, które mają istotny wpływ na poprawę jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych wyrobów. Przyczyniają się do zwiększenia porównywalności metod oceny wyrobów i materiałów, z których zostały wytworzone.
 • ORGANY TECHNICZNE – luty 2020 (19)

Wiadomości PKN - Normalizacja - cały wykaz