Wiadomości PKN - Normalizacja 2020/07

 • Od Redakcji (3)
 • Aktualności
  • Kształtując zrównoważoną przyszłość (4)
   Normy można po prostu zdefiniować jako uzgodnione sposoby działania, które zapewniają zainteresowanym stronom odpowiednie wytyczne w celu zminimalizowania ryzyka i wydajniejszego działania. Dzięki wielu kluczowym graczom zajmującym się zrównoważonym rozwojem i uwzględniającym go w swoich praktykach, ISO zapewnia przewodnik gwarantujący jednoznaczność wypowiedzi.
 • Z prac normalizacyjnych
  • Zrównoważone budownictwo (10)
   Branża budowlana to kluczowy sektor w gospodarkach krajowych z dużym potencjałem zmniejszania ubóstwa dzięki świadczonym usługom i przestrzeniom, nie mówiąc już o miejscach pracy. Dzięki znacznym zasobom ma bezpośredni wpływ na ekonomiczne i społeczne warunki życia, wpływając na wiele innych aspektów, w tym na zdrowie, bezpieczeństwo, samopoczucie itp. to bardzo istotny filar zrównoważonego społeczeństwa.
  • Normy dotyczące zarządzania AI a zaufanie klientów do organizacji (16)
   Innowacyjne technologie są coraz częściej stosowane w celu ulepszenia systemów i usług. Roboty i ludzie współpracują ze sobą w fabrykach i biurach, natomiast w autach i samolotach wykorzystywane są zautomatyzowane systemy zapewniające bezpieczne i sprawne podróże.
  • Technologia informacyjna dla inteligentnych miast (20)
   IEC opracowała wiele norm, które są bardzo istotne w efektywnym funkcjonowaniu miast. Zidentyfikowano ponad 1800 norm niezbędnych dla miast w sektorach takich jak: energetyka, oświetlenie, transport i usługi miejsce. Jednak inteligentne miasta wymagają holistycznego podejścia. W rezultacie, IEC przyjmuje metodologię systemową, dzięki której lepiej uwzględniona jest złożoność inteligentnych miast.
 • Organy Techniczne – czerwiec (22)

Wiadomości PKN - Normalizacja - cały wykaz