Wiadomości PKN - Normalizacja 2020/10

 • Od Redakcji (3)
 • Aktualności
  • Normalizacja w szkole – webinar PKN (4)
   Światowy Dzień Normalizacji i Dzień Edukacji Narodowej to najlepsza okazja, aby połączyć świat normalizacji ze światem edukacji. Normalizacja ma ogromny wpływ na każdą sferę naszego życia. Wykorzystywanie wiedzy normalizacyjnej w codziennej praktyce i nauczaniu oznacza korzystanie ze sprawdzonych, najlepszych i zawsze aktualnych rozwiązań zawartych w Polskich Normach. Zagadnienia związane z podstawami normalizacji i oceny zgodności zostały wprowadzone dla efektów kształcenia w 215 zawodach. Rozwijanie i wzmacnianie edukacji normalizacyjnej staje się zatem coraz bardziej znaczące zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Staje się także zobowiązujące – normalizacja jako przedmiot kształcenia stanowi wyzwanie, ponieważ wymaga indywidualnego zaangażowania i wiedzy.
 • Z prac normalizacyjnych
  • Uczmy się przyszłości – cyfrowa edukacja nie tylko w czasach pandemii (8)
   Sztuczna inteligencja, internet Rzeczy i rzeczywistość wirtualna zmieniają funkcjonowanie wielu branż, a także to, jak radzimy sobie w życiu, jak się komunikujemy, pracujemy, zapewniamy opiekę zdrowotną i jak się uczymy. Nigdy w historii innowacyjne technologie nie były ważniejsze i bardziej potrzebne niż teraz, kiedy świat przystosowuje się do życia w cieniu globalnej pandemii.
  • Norma na temat informacji o produkcie została zaktualizowana (14)
   W kwietniu tego roku Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki przyjął w całości normę IEC/IEEE 82079-1 Przygotowanie informacji nt. użytkowania produktów – Część 1: Zasady i wymagania ogólne do wdrożenia jako normy krajowe przez członków w ciągu sześciu miesięcy.
  • Wielkie nadzieje wobec turystyki medycznej (18)
   Turystyka medyczna odnotowuje wysoki wzrost – tylko w zeszłym roku prawie 250 tys. pacjentów podróżowało za granicę, aby podjąć leczenie. Od przeglądów stomatologicznych przez operacje kosmetyczne, aż po zabiegi ratujące życie – norma ISO 22525 jest ba rdzo obiecująca dla sektora medycznego.
 • Organy Techniczne – wrzesień (22)

Wiadomości PKN - Normalizacja - cały wykaz