• Od Redakcji (3)
 • Aktualności
  • Dzień Normalizacji Polskiej (4)
   W XX wieku wojny i inne katastrofalne wydarzenia na świecie siały spustoszenie, jednocześnie przyczyniając się do wytworzenia innowacji technologicznych, medycznych i naukowych, które w większości przypadków, przyniosły społeczeństwu duże korzyści.
 • Ze Świata
  • Innowacja w czasach COVID-19 (6)
   W drugim kwartale 2020 roku świat odpowiedział na wezwanie, by zostać w domu i zachować bezpieczeństwo. Krajowe i międzynarodowe ograniczenia w transporcie zakłóciły pracę kierowców ciężarówek, pracowników doków i magazynów, a także dostawców. Ponadto, na kilka miesięcy wstrzymano pracę niektórych  zakładów produkcyjnych. Komitety techniczne IEC opracowują Normy Międzynarodowe dotyczące transportu wodnego, lądowego i powietrznego, które obejmują bezpieczeństwo, wydajność i jakość komponentów różnych pojazdów i ich systemów.
  • Przyszłość transportu (10)
  • Holograficzna przyszłość (12)
   Możliwości rzeczywistości wirtualnej i technologii holograficznych nie ograniczają się już do rozrywki, ale pomagają wielu branżom pokonywać problemy i przeszkody techniczne, szczególnie w medycynie.
 • Organy techniczne – kwiecień (16)

Wiadomości PKN - Normalizacja - cały wykaz