• Od Redakcji (3)
 • Aktualności
  • Nowe spojrzenie na przyszłość tworzyw sztucznych (4)
   Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi stanowi obecnie kluczowe wyzwanie środowiskowe wymagające nowego globalnego porozumienia i zrównoważonych rozwiązań. Normy dotyczące tworzyw sztucznych mają priorytetowe znaczenie w realizacji tego celu.
  • Dotrzymanie ekologicznych obietnic (8)
   Mimo że 2021 to rok, o którym można by zapomnieć, pojawiły się pewne obiecujące sygnały dla środowiska, wspierane często przez normy ISO.
 • Z prac normalizacyjnych
  • Norma IEC dotycząca czynników chłodniczych (12)
   Wyższe temperatury, długotrwałe upały i rosnący popyt, głównie w krajach rozwijających się, napędzają zapotrzebowanie na klimatyzatory. Według IEA liczba używanych klimatyzatorów wzrośnie z 2 miliardów (obecnie) do 5,6 miliarda w 2050 r.
  • Trendy w turystyce (16)
   Nowa era podróżowania przed nami. Od zrównoważonego rozwoju przez odporność po integrację – przyjrzyjmy się trzem trendom w podróżowaniu i temu, jak normy wspierają podróże.
 • Organy Techniczne – lipiec (18)

Wiadomości PKN - Normalizacja - cały wykaz