• Od Redakcji (3)
 • Aktualności
  • Przyspieszenie transformacji energetycznej (4)
   prawie każdy kraj dąży do dekarbonizacji swojego sektora energetycznego – wszystko to przy jednoczesnym wzroście zużycia energii.
  • Bezpieczeństwo cybernetyczne (8)
   Zbyt często bezpieczeństwo cybernetyczne pojmuje się tylko jako problem dla IT, gdzie w równym stopniu chroni się poufność, integralność i dostępność danych. Niestety takie podejście nie sprawdza się w odniesieniu do zasobów cyberfizycznych, które zapewniają współczesnemu społeczeństwu bezpieczne funkcjonowanie. Zasoby te, znane również jako infrastruktura krytyczna, to przede wszystkim energetyka, zdrowie, produkcja i transport.
 • Ze świata
  • Energia odnawialna (12)
   Wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych może zwiększać obciążenie sieci elektrycznej, jednak może również pomóc w utrzymaniu zasilania na wypadek klęski żywiołowej. Wykorzystanie norm IEC pomaga w realizacji kilku celów zrównoważonego rozwoju, w tym celu 13, który mówi o podjęciu pilnych działań na rzecz ograniczenia zmian klimatu i jego skutków.
  • Dekarbonizacja przemysłu budowlanego – perspektywa elektryfikacji terenowych pojazdów budowlanych (18)
   Raport IDTechEx Electric Vehicles in Construction 2022-2042 to szczegółowa analiza sektora terenowych maszyn budowlanych o zerowej emisji spalin. W raporcie przedstawiono wysiłki głównych graczy działających na rynku maszyn budowlanych w zakresie elektryfikacji, zawracając uwagę na techniczne i ekonomiczne aspekty elektryfikacji układu napędowego w odniesieniu do szerokiej gamy mobilnych  maszyn budowlanych, w tym koparek, ładowarek, dźwigów i ładowarek teleskopowych.
 • Organy Techniczne – wrzesień (20)

Wiadomości PKN - Normalizacja - cały wykaz