• Od Redakcji (3)
 • Aktualności
  • Jak normy mogą promować zrównoważony transport (4)
   Sektor transportu jest uzależniony przede wszystkim od paliw kopalnych i w ciągu ostatnich 50 lat odniósł ograniczony sukces w zmniejszaniu swojej zależności od ropy naftowej. Przez to jest odpowiedzialny za 25% światowych emisji dwutlenku węgla. Ponieważ zapotrzebowanie na transport jest wysokie, globalne cele zmierzające do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla będą musiały się skupić na tym sektorze.
  • Ekojazda (8)
   Geopolityka ma ogromny wpływ na całą gospodarkę. Niestabilna sytuacja na rynku ropy naftowej spowodowała duży wzrost cen, które coraz bardziej dotykają portfele konsumentów. Względy ekonomiczne właśnie przyczyniły się do powstania idei ekojazdy, której głównym celem jest energooszczędne podróżowanie.
 • Z prac normalizacyjnych
  • Transport drogowy przyszłości (10)
  • Zmiany klimatyczne a hodowla zwierząt (16)
   Ostatnie lata bardzo wyraźnie uwidoczniły postępującą degradację środowiska naturalnego, na którą w głównej mierze wpływa działalność człowieka, przede wszystkim niszczycielska działalność, mająca na celu zwiększenie zysków bez względu na poniesioną cenę, którą zapłacimy wszyscy.
  • Lotne i pół lotne związki organiczne w farbach i lakierach (18)
  • Witamina D (20)
   Witamina D jest szczególnie ważna, kiedy dni stają się coraz krótsze i słońca jest za mało. To właśnie ekspozycja na światło słoneczne umożliwia wytwarzanie tej witaminy w skórze dzięki promieniowaniu ultrafioletowemu UVB. Pozostałą część dostarczamy do organizmu wraz z pożywieniem – jej źródłem są przede wszystkim ryby morskie, a także mleko i jego przetwory.
 • Organy Techniczne – październik (22)

Wiadomości PKN - Normalizacja - cały wykaz