• Od Redakcji (3)
 • Aktualności
  • Normy Międzynarodowe dla sztucznej inteligencji (4)
   S.C. 42 jest wspólnym komitetem IEC i ISO zajmującym się opracowywaniem Norm Międzynarodowych z zakresu sztucznej inteligencji (AI). Komitet opracowuje normy horyzontalne, które stanowią podstawę dla rozwoju AI w wielu branżach i zastosowaniach. Ściśle współpracuje z komitetami technicznymi IEC i ISO, w których prace koncentrują się na specyficznych dla danego sektora normach wertykalnych.
  • Wykorzystanie AI do walki ze zmianami klimatycznymi (8)
   Sztuczna inteligencja (AI) może pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi, tym samym umożliwiając realizację 13 Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W miarę jak świat staje się bardziej cyfrowy, sztuczna inteligencja jest coraz bardziej naturalną częścią naszego codziennego życia.
 • Ze świata
  • Wspólne działania w zakresie elektroodpadów i eko-projektowania (12)
   Normy Międzynarodowe IEC i cztery Systemy Oceny Zgodności IEC (CA) razem odgrywają główną rolę w realizacji wszystkich Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Jednym z obszarów, w którym połączone wysiłki ekspertów ds. normalizacji i oceny zgodności mogą mieć ogromne znaczenie, jest przemysł elektryczny i elektroniczny.
 • Z prac normalizacyjnych
  • Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce (16)
 • Organy Techniczne – listopad (20)

Wiadomości PKN - Normalizacja - cały wykaz