• Od Redakcji (3)
 • Aktualności
  • Zmiany w organizacji prac normalizacyjnych (4)
   Zmieniające się technologie informacyjno-komunikacyjne wpływają na wszystkie procesy gospodarcze, w tym normalizację oraz potrzeby interesariuszy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
 • Ze świata
  • Wykorzystanie potencjału Norm Międzynarodowych w cyfrowym świecie (12)
 • Z prac normalizacyjnych
  • Normalizacja w kolejnictwie (16)
   Normy pomagają tworzyć lepszą, bezpieczniejszą kolej, stanowią podstawę na etapach projektowania, produkcji i przeprowadzania czynności utrzymaniowych. Pozwalają rozwiązać kwestie kompatybilności, dzięki czemu ten sam pociąg może bezpiecznie podróżować przez wiele różnych krajów o odmiennych przepisach, bez potrzeby wprowadzania w nim modernizacji.
 • Organy Techniczne – grudzień (20)

Wiadomości PKN - Normalizacja - cały wykaz