Biorąc pod uwagę sposób oddziaływania na organizm człowieka, czynniki biologiczne można podzielić na następujące kategorie [1]:

  • czynniki wywołujące choroby zakaźne i inwazyjne,
  • alergeny biologiczne,
  • toksyny biologiczne i związki o podobnym do nich działaniu,
  • czynniki rakotwórcze,
  • biologiczne wektory,
  • fragmenty.