Studium Ochrony przed Hałasem w semestrze zimowym 2021/2022

Szanowni Państwo

   Uprzejmie informujemy, że Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej planuje uruchomienie kolejnej edycji Studium Ochrony przed Hałasem w semestrze zimowym 2021/2022. Studium przeznaczone jest dla urzędników odpowiedzialnych za ochronę środowiska, pracowników laboratoriów środowiskowych, projektantów, pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w środowisku pracy. Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia szkoły wyższej lub średniej.

   Wykładowcami Studium są pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie oraz specjaliści w zakresie regulacji prawnych dotyczących ochrony przed hałasem, map akustycznych, projektowania i realizacji zabezpieczeń przeciwhałasowych, oddziaływania hałasu na organizm ludzki i środowisko. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez specjalistów z zakresu pomiarów hałasu w środowisku.

   Program zajęć, w wymiarze 120 godzin, obejmuje zagadnienia ochrony przed hałasem w środowisku zewnętrznym i środowisku pracy.

Czytaj więcej: Studium Ochrony przed Hałasem w semestrze zimowym 2021/2022

Forum BHP

Forum BHP (nazywane dalej ForumBHP z racji nazwy domeny internetowej, z którą jest powiązane) zostało założone 5 kwietnia 2003r. jako niezależna inicjatywa mająca na celu sprawdzenie zainteresowania osób zajmujących się BHP możliwościami wymiany informacji za pomocą Internetu. Obecnie jest to największe polskie forum dyskusyjne poświęcone zagadnieniom BHP w środowisku pracy.

W momencie zakładania ForumBHP istniało już kilka witryn, które takie fora prowadziły. To co wyróżniało wśród nich ForumBHP to fakt, że nie było ono i nie jest do chwili obecnej powiązane z żadną formalną organizacją reprezentującą środowisko pracowników bhp. Forum miało być krótkotrwałym eksperymentem. Po kilku miesiącach funkcjonowania okazało się jednak, że zarejestrowali się na nim Użytkownicy o dużej wiedzy, dzięki którym ForumBHP zaczęło być postrzegane jako miejsce warte odwiedzania. ForumBHP jest częścią Internetowego Serwisu BHP.

Zapraszamy na FORUM BHP

Czasopisma

Dział Czasopisma zawiera spisy treści najważniejszych periodyków związanych z zagadnieniami środowiska pracy. Aktualna liczba analizowanych czasopism stale rośnie. Sukcesywnie uzupełniane są informacje dotyczące starszych wydań. Naszym celem jest stworzenie bazy obejmujące pełne wydania zawierające wszystkie egzemplarze archiwalne.

Po wybraniu czasopisma pojawia się zestawienie tabelaryczne, w którym czasopisma posortowane są od najnowszego do najstarszego numeru. Kolejność sortowania może być zmieniana przez kliknięcie myszką na opisie kolumny tabeli. Domyślnie na jednej stronie wyświetlanych jest dziesięć pozycji literaturowych. Liczba ta może być zmieniona za pomocą rozwijanej listy wyświetlanej nad tabelą czasopism.

Spisy treści czasopism są uwzględniane przez wyszukiwarkę umieszczoną w górnej części strony. Zapraszamy do korzystania z tej efektywnej funkcji przeszukiwania zawartości serwisu.