Elżbieta Jankowska, Małgorzata Pośniak, CIOP-PIB, 2012, ISBN 978-83-7373-115-8

 • Wprowadzenie (5)
 • Spaliny silników Diesla (5)
 • Dymy spawalnicze (8)
 • Ocena narażenia na cząstki stałe emitowane w procesach wysokotemperaturowych - stan obecny (10)
  • Zasady pobierania próbek powietrza do oznaczania pyłu całkowitego i pyłu respirabilnego zawartego w aerozolach wysokotemperaturowych (10)
  • Zalecenia dotyczące pobierania i oznaczania cząstek stałych emitowanych podczas spalania oleju napędowego w silnikach Diesla i podczas spawania (13)
   Spalanie oleju napędowego w silnikach Diesla - metody badań.
   Spawanie - metody badań.
  • Ocena narażenia na cząstki stałe emitowane podczas spalania oleju napędowego w silnikach Diesla i podczas spawania (21)
 • Kompleksowa ocena narażenia na cząstki stałe emitowane w procesach wysokotemperaturowych - metoda filtracyjno-wagowa (23)
  • Określanie stężeń masowych frakcji cząstek - metoda filtracyjno-wagowa (23)
  • Określanie stężeń i rozkładów wymiarowych cząstek - metody zliczania (26)
   Stężenia i rozkład wymiarowy cząstek - SMPS.
   Stężenie i rozkład wymiarowy cząstek - GRIMM.
   Stężenie liczbowe cząstek - P-TRAK.
   Stężenie masowe cząstek - DUST-TRAK.
   Stężenie powierzchniowe cząstek - AERO-TRAK.
 • Przykładowe wyniki badań stężeń i rozkładów wymiarowych cząstek frakcji stałych emitowanych podczas spalania oleju napędowego w silnikach Diesla i podczas spawania (29)
  Spalanie oleju napedowego w silnikach Diesla.
  Spawanie.
 • Podsumowanie (37)
 • Bibliografia (38)