Małgorzata Pośniak, Dorota Danuta bartoszko, CIOP-PIB, Warszawa, 2009, ISBN 978-83-7373-073-1

 1. Wprowadzenie (5)
 2. Ogólna charakterystyka zagrożeń chemicznych w przemyśle farmaceutycznym (7)
  1. Skutki narażenia zawodowego na wybrane substancje farmakologiczne czynne.
 3. Problemy z dostosowaniem się zakładów farmaceutycznych do przepisów krajowych i dyrektyw UE w obszarze zagrożeń chemicznych (15)
  1. Klasyfikacja substancji farmakologicznie czynnych.
  2. Ocena narażenia zawodowego na czynniki chemiczne.
  3. Ocena ryzyka zawodowego związanego z czynnikami chemiocznymi.
  4. Zarządzanie ryzykiem - środki prewencji.
  5. Ochrona zdrowia pracowników.
 4. Propozycje metod oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na środki farmakologiczne czynne (35)
 5. Przykładowa ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na substancje chemiczne w zakłądach farmaceutycznych (39)
  1. Produkcja leku cytostatycznego Hydroxycarbamidum 100mg (kapsułki).
  2. Produkcja Hydrocortisonum 20mg (tabletki).
 6. Podsumowanie (57)
 • Piśmiennictwo (58)
 • Załączniki (62)