Pod redakcją Katarzyny Majchrzyckiej, Adama Pościka. Wydawca: CIOP-PIB, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7373030-4

 1. Wprowadzenie (9)
 2. Prawne podstawy stosowania oraz wprowadzania do obrotu środków ochrony indywidualnej (11)
  1. Prawne podstawy doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej (12)
  2. Zasady oceny zgodności środków ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami (16)
  3. Narzędzia wspomagające dobór środków ochrony indywidualnej (19)
 3. Identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka zawodowego a dobór środków ochrony indywidualnej (27)
 4. Zastosowanie znaków bezpieczeństwa na stanowiskach pracy (29)
 5. Czynniki chemiczne i pyły (33)
  1. Charakterystyka czynników (33)
  2. Sprzęt ochrony układu oddechowego (40)
  3. Odzież ochronna (63)
  4. Rękawice ochronne (75)
  5. Obuwie ochronne (82)
  6. Sprzęt ochrony oczu i twarzy (89)
  7. Procedura doboru środków ochrony indywidualnej chroniących przed czynnikami chemicznymi 992)
  8. Bibliografia (104)
 6. Czynniki biologiczne (109)
  1. Charakterystyka czynników (109)
  2. sprzęt ochrony układu oddechowego (111)
  3. Odzież ochronna (114)
  4. Rękawice ochronne (120)
  5. Obuwue ochronne (122)
  6. Sprzęt ochrony oczu i twarzy (123)
  7. Procedura doboru środków ochrony indywidualnej chroniących przed czynnikami biologicznymi (124)
  8. Bibliografia (128)
 7. Czynniki mechaniczne (131)
  1. Charakterystyka czynników (131)
  2. Położenie stanowiska pracy w odniesieniu do podłoża (132)
   1. Charakterystyka czynnika (132)
   2. Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości (133)
   3. Procedura doboru sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości (146)
  3. Spadające elementy (152)
   1. Charakterystyka czynnika (152)
   2. Środki ochrony indywidualnej przed spadającymi elementami (153)
    1. Przemysłowe hełmy ochronne (153)
    2. Obuwie (157)
   3. Procedura doboru środków ochrony indywidualnej przed spadającymi elementami (160)
  4. Odpryski ciał stałych (odlatujące elementy) (163)
   1. Charakterystyka czynnika (163)
   2. Środki ochrony oczu i twarzy (164)
   3. Procedura doboru środków ochrony oczu i twarzy przed odpryskami ciał stałych (166)
  5. Nierówne i śliskie powierzchnie (168)
   1. Charakterystyka czynnika (163)
   2. Procedura doboru środków ochrony indywidualnej do zagrożeń nierównymi i śliskimi powierzchniami (169)
  6. Ostre, wystające elementy (172)
   1. Charakterystyka czynników (172)
   2. Odzież chroniąca przed przecięciem, przekłuciem i otarciem (173)
   3. Rękawice chroniące przed przecięciem, przekłuciem i obtarciem (177)
   4. Obuwie chroniące przed przekłuciem i przecięciem (188)
   5. Procedura doboru środków ochrony indywidualnej przed przecięciem, przekłuciem i obtarciem (191)
  7. Wirujące elementy maszyn (195)
   1. Charakterystyka czynnika (195)
   2. Odzież ochronna (195)
  8. Przemieszczające się maszyny oraz transportowane przedmioty (196)
   1. Charakterystyka czynnika (196)
   2. Odzież ostrzegawcza (197)
  9. Bibliografia (200)
 8. Hałas (203)
  1. Charakterystyka czynnika (203)
  2. Ochronniki słuchu (204)
  3. Metody doboru ochronników słuchu (211)
  4. Bibliografia 9214)
 9. Drgania mechaniczne (215)
  1. Charakterystyka czynnika (215)
  2. Rękawice antywibracyjne (219)
  3. Procedura doboru rękawic antywibracyjnych do stanowisk pracy (narzędzi) (220)
  4. Bibliografia (227)
 10. Czynniki termiczne (229)
  1. Charakterystyka czynników (229)
  2. Mikroklimat gorący (230)
   1. Odzież ochronna (232)
   2. Rękawice ochronne (244)
   3. Obuwie ochronne (253)
   4. Sprzęt ochrony oczu i twarzy (259)
  3. Mikroklimat zimny (263)
   1. Odzież ochronna (265)
   2. Rękawice ochronne (270)
   3. Obuwie ochronne (274)
  4. Procedura doboru środków ochrony indywidualnej chroniących przed czynnikami termicznymi (276)
  5. Bibliografia (288)
 11. Czynniki atmosferyczne (291)
  1. Charakterystyka czynników (291)
  2. Odzież ochrona (292)
  3. Rękawice ochronne (295)
  4. Obuwie bezpieczne, ochronne i zawodowe (296)
  5. Okulary chroniące przed olśnieniem słonecznym (298)
  6. Bibliografia (299)
 12. Promieniowanie optyczne (301)
  1. Charakterystyka czynnika (301)
  2. Sprzet ochrony oczu i twarzy chroniący przed promieniowaniem nadfioletowym (309)
  3. Sprzet ochrony oczu i twarzy chroniący przed promieniowaniem podczerwonym (310)
  4. Sprzet ochrony oczu i twarzy chroniący przed promieniowaniem powstającym podczas spawania (312)
  5. Sprzet ochrony oczu i twarzy chroniący przed promieniowaniem laserowym (317)
  6. Sprzet ochrony oczu i twarzy chroniący przed promieniowaniem optycznym (321)
  7. Bibliografia (331)
 13. Pole elektromagnetyczne o zakresie 0-300GHz (333)
  1. Charakterystyka czynnika (333)
  2. Środki ochrony indywidualnej chroniące przed polem elektromagnetycznym (335)
  3. Bibliografia (337)
 14. Promieniowanie rentgenowskie (339)
  1. Charakterystyka czynnika (339)
  2. Odzież ochronna (340)
  3. Bibliografia (341)
 15. Prąd elektryczny (343)
  1. Charakterystyka czynnika (343)
  2. Rękawice elektroizolacyjne (346)
  3. Obuwie elektroizolacyjne (352)
  4. Sprzęt ochrony oczu i twarzy chroniący przed łukiem powstającym przy zwarciu elektrycznym (356)
  5. Hełmy ochronne (356)
  6. Bibliografia (357)
 16. Praca w strefie zagrożenia wybuchem (359)
  1. Charakterystyka czynnika (359)
  2. Odzież ochronna (359)
  3. Obuwie bezpieczne, ochronne i zawodowe (364)
  4. Rękawice ochronne (366)
  5. Procedura doboru środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do stosowania w strefie zagrożenia wybuchem (368)
  6. Bibliografia (369)