Andrzej Krawczyk, Anna Pławiak-Mowna, Implanty kardiologiczne w polu elektromagnetycznym środowiska pracy - poradnik dla lekarzy, elektrofizjologów i pacjentów, CIOP-PIB, Warszawa, 2008, ISBN 978-83-7373-040-3

 1.  Wstęp (5)
 2. Zaburzenia pracy układu bodźcotwórczo-przewodzącego serca (8)
  1. Układ bodżcowotwórczo-przewodzący serca i czynność elektryczna serca.
  2. Wskazania do implantacji urządzeń podtrzymujacych rytm pracy serca.
 3. Wszczepialne urządzenia podtrzymujące rytm pracy serca (12)
  1. rys historyczny elektrycznej stymulacji serca.
  2. Wszczepialne stymulatory serca.
  3. Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory.
 4. Implanty podtrzymujące rytm pracy serca w polu elektromagnetycznym (25)
  1. Źródła pola elektromagnetycznego a implanty kardiologiczne podtrzymujace rytm pracy serca.
  2. Metody badania implantów kardiologicznych eksponowanych na sztucznie generowane pole elektromagnetyczne.
  3. Interferencje elektromagnetyczne w implantach podtrzymujących rytm pracy serca.
   1. Linie przesyłowe.
   2. systemy telefonii komórkowej - stacje bazowe systemu GSM i UMTS.
   3. Inne źródła pola elektromagnetycznego występujące w środowisku pracy.
 5. Podsumowanie (41)
 • Literatura (44)
 • linki i odnośniki (48)